För att nå klimatmålen behöver våra befintliga fastigheter energieffektiviseras i stor skala. Digitaliseringen öppnar upp nya möjligheter för att påskynda städernas energiomställning och användning av urban energidata kan spela en viktig roll i sammanhanget.

Om E2B2

E2B2 är det största forsknings- och innovationsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende.

E2B2 är ett program från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är koordinator.

Till E2B2s webbplats

Urban energidata kan hjälpa oss att bättre förstå hur fastighetsbeståndet fungerar och möjliggöra analys och utvärdering av storskaliga effekter av olika energieffektivitetsåtgärder på stadens energisystem. Vi kan därmed identifiera vinn-vinn-lösningar för att minska byggnadsbeståndets koldioxidavtryck och skapa en bättre livskvalitet för alla.

I ett av E2B2s projekt har forskare från KTH utvecklat ett visuellt verktyg där de samlat energifaktorer från ett systemperspektiv, så att det blir lättare att göra rätt åtgärder i stor skala. På kunskapslunchen berättade forskarna om projektet och vi fick lära oss mer om utvecklingen av datadriven stadsenergistyrning med fokus på Stockholm. Vi fick också höra hur kunskapen redan kommer till användning hos miljöförvaltningen i Stockholms stad och Stockholm Exergi.

E2B2-projektet som presenteras på kunskapslunchen har bland annat bidragit till Oleksii Pasichnyis doktorsavhandling.

Se webbinariet

Program

Torsdag den 25 februari kl. 12.00-13.00.

Se presentationerna genom att klicka på rubrikerna.

Välkommen!

Anna Land, programansvarig E2B2, hälsar välkommen

Hur analys av urban energidata kan bidra till energieffektivisering av fastighetsbeståndet

Oleksii Pasichnyi, doktor och forskare på KTH (presentation på engelska)

Relaterad forskning:

Big data av byggnaders energianvändning - är det något för en kommun?

Jonas Tolf, enhetschef Miljöförvaltningen/Energi & Klimat Stockholm Stad

Möjligheter och utmaningar för utveckling av Stockholms fjärrvärmesystem med energidata

Fabian Levihn, forsknings- och utvecklingschef Stockholm Exergi​

Frågestund

Möjlighet att ställa frågor till talarna