När hållbarhet står högst på agendan samtidigt som byggskador och slöseri kostar miljarder varje år då behöver byggsektorn agera. Vad kan vi tillsammans göra för att öka nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet? Den 3 november arrangerade Boverket, CMB vid Chalmers och IQ Samhällsbyggnad ett webbinarium. som var är andra på samma tema.

Här kan du se en inspelning från det första webbinariet som gick av stapeln den 23 september.

Moderator för webbinariet var Anita Aspegren, vd för IQ Samhällsbyggnad. Boverkets gd Anders Sjelvgren var första talare och berättade om varför och hur Boverket arbetar med frågor som handlar om ledarskap, värderingar och projektkultur kopplat till byggskador.

- Vi kommer till ungefär samma slutsatser i alla utredningar - men vi lyckas inte förflytta frågan. Låt oss göra detta nu! Och ska vi lyckas måste vi göra detta tillsammans och då kan vi göra något roligare och bättre för de där hundra miljarderna, avslutade Anders Sjelvgren.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, tog vid och tryckte på att samverkan och ledarskap är viktiga bitar och spelar roll för att utveckla sektorn.

- Hur kan vi göra mer rätt från början? När vi ska lägga en rak linje - är det någon millimeter fel i början blir det väldigt många meter fel i slutet, exemplifierade Catharina Elmsäter-Svärd.

Är det ledarskapet som formar branschstrukturen eller branschstrukturen som formar ledarskapet?

Martin Löwstedt, docent Chalmers, har undersökt ledarskap i stora organisationer. Han konstaterade att det finns en tydlig samsyn kring ledarskap både inom och mellan de stora byggföretagen.

Daniel Andersson, projektledare på Boverket, berättade om det arbete som Boverket gör med att förändra projektkulturen. En del i det arbetet är ett beställarstöd som tas fram tillsammans med Upphandlingsmyndigheten. Jens Johansson, hållbarhetsexpert från Upphandlingsmyndigheten, deltog och pratade om processen med värdegrundskrav i upphandling.

Vad sektorns olika aktörer behöver göra diskuterades av en panel, som bestod av Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna, Tommy Lenberg, vd Byggherrarna och Amanda Eklund, arbetsledare Serneke.

Att sluta göra fel är viktigt för både samhällsekonomin och klimatet, sade Elin Olsson.

Statssekreterare Elin Olsson kommenterade hur regeringens ser på frågor kring byggskador och fel. Målet är att Sverige ska bli världens första fossilfri välfärdsnation och då är samhällsbyggnadssektorn viktigt. Då är det är lika viktigt att sluta göra fel som att göra nya saker. Hon lyfte att forskningen har en viktig och central roll för att minska byggskador och andra brister.

Webbinariet avrundades med slutord från arrangörerna - CMB, Boverket och IQ Samhällsbyggnad - om hur arbetet fortsätter.

Se inspelning av webbinariet