Ordförande hälsar välkommen till den digitala årsstämman

Styrelseordförande Mari Broman inledde årsstämman och hälsade alla välkomna till en annorlunda årsstämma. Hon konstaterade att det glädjande nog var lika många deltagare i år - drygt 70 - som på fjolårets fysiska stämma.

Gästtalare var även i år Elin Olsson, statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund. Hon lyfte i sitt anförande det inspel till den forskningspolitiska propositionen som IQ Samhällsbyggnad samordnat och menade att det både är gediget och lyfter angelägna frågor. Just nu pågår ett intensivt arbete med den kommande propositionen och där är sektorns inspel en uppskattad input. på en publikfråga om tidplanen för propositionen svarade statssekreteraren att hennes uppfattning är att den kommer att komma under hösten enligt plan.

Vill du veta mer?

Vill du veta vad som hände hos oss 2019? Ladda ned och läs IQ Samhällsbyggnads årsberättelse.

Ta del av presentationerna som visades på årsstämman.

Elin konstaterade att vi just nu är mitt uppe i en global kris utan motstycke. Det är naturligtvis för tidigt att dra slutsatser kring vilka de långsiktiga konsekvenserna av pandemin blir för samhällsbyggnadssektorn, men redan nu har den blottlagt sårbarheten i samhället och vikten av att vi planerar vårt samhälle så att det blir robust och resilient. Elin avslutade med poängtera att social hållbarhet är centralt att ha med sig i arbetet mot ett hållbart samhälle och utlovad nyheter från regeringen kring det. (Fredagen den 8 maj meddelade regeringen att de tillsätter en utredning om social bostadspolitik.)

Statssekreterare Elin Olsson deltog per telefon.

Efter den formella årsstämman berättade vd Anita Aspegren om vad som är på gång inom IQ Samhällsbyggnad och tog då avstamp i inspelet till den forskningspolitiska positionen. Under arbetet med inspelet utkristalliserade sig tre viktiga områden att fokusera på; Tätposition Sverige, Attraktiva livsmiljöer och Kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande. Dessa tre områden är även en utgångspunkt för IQ Samhällsbyggnads verksamhet. Anita beskrev vad föreningen gör inom respektive område, på kort och på lång sikt. För att ytterligare förstärka medlemsnyttan och medlemsengagemanget kompletterar vi existerande utskott och nätverk med mer tidsbegränsade "arenor" inom områden/frågeställningar där det behövs flera aktörer för att lösa utmaningarna.

Anita Aspegren presenterade aktuella frågor

Anita presenterade arbetet inom områdena Modernt och Effektivt byggande och Attraktiva livsmiljöer mer ingående. Hon bjöd in Urban Månsson, vd för Svensk Byggtjänst och ny ledamot i styrelsen för IQ Samhällsbyggnad, att ge sin syn på ett modernt och effektivt byggande:

– Ett modernt och effektivt byggande måste vara förutsägbart, flexibelt och enkelt. Om vi kan ha det som mål kommer vi långt. Industriellt byggande är också viktigt - här finns redan kompetensen. Det är implementeringen som är utmaningen!

Urban lyfte även vikten av standardisering som en komponent i ett modernt och effektivt byggande. En bra standardisering ger en stadig grund som i förlängningen leder till ökad flexibilitet. Han avslutade med att poängtera arbetet med att minska byggskador - såväl mänskliga som materiella - som en stor och angelägen utmaning.

– Bra ledord i arbetet för attraktiva livsmiljöer är HELHETSSYN–HÅLLBARHET–HANDLINGSKRAFT och jag skulle även vilja lägga till TILLSAMMANSARBETE. Detta har ju blivit extra tydligt i coronatider att ingen löser samhällsutmaningar på egen kammare – vi behöver vara många med olika kunskap och vi inom det offentliga, näringslivet och akademin behöver varandra, sade den nyvalda styrelseledamoten Helena Bjarnegård när hon kommenterade Attraktiva Livsmiljöer.

Anita och Mari avslutade med att tacka alla medverkande och bjöd in till IQ Samhällsbyggnads 10-årsjubileum i höst. Förhoppningen är att det kan bli ett fysiskt event i slutet av hösten.

Ny styrelse

Nina Ryd från valberedning presenterar den nya styrelsen.

Under stämman valdes två nya ledamöter till styrelsen – Riksarkitekten Helena Bjarnegård, Boverket, och Urban Månsson vd för Svensk Byggtjänst. Mari Broman, omvaldes som styrelseordförande. Styrelsen består nu av:

 • Mari Broman, ordförande
 • Christina Lindbäck, NCC, vice ordförande
 • Anna Bergström, Jernhusen
 • Helena Bjarnegård, Boverket
 • Sanna Edling, Västerås stad
 • Sven Junkers, Skanska Teknik
 • Tina Karrbom Gustavsson, KTH
 • Urban Månsson, Svensk Byggtjänst
 • Susanne Nielsen Skovgaard, Trafikverket
 • Niklas Sörensen, Ramboll Sverige
 • Magnus Tengberg, Vasakronan

Läs mer om de nya styrelseledamöterna.