Jenny Ström från Swedbank presenterade på webbinariet

Det går att spara mycket energi om man utformar ett kontor som en aktivitetsbaserad arbetsplats jämfört med om de som arbetar där har egna rum. Men forskning pekar på att effektiviteten kan gå ut över de anställdas välmående och arbetsmiljö. Detta var utgångspunkten för webbinariet den 16 april där Anna Land, programansvarig E2B2, hälsade alla välkomna.

Fördelar och nackdelar beroende på perspektiv

Maria Håkansson, projektledare, RISE och Cecilia Katzeff, KTH, berättade om E2B2-projektet "Bättre arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor". Projektet har haft som syfte att undersöka synergier och krockar mellan energieffektivitet och trivsel på aktivitetsbaserade kontor. Två fallstudier har ingått i projektet, varav den ena har varit Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg. En av slutsatserna från projektet är det både finns synergier och krockar mellan miljömässiga och sociala faktorer på det aktivitetsbaserade kontoret. Det som är en fördel kan också vara en nackdel, beroende på vems perspektiv man tar.

Maria Håkansson och Cecilia Katzeff lyfte att deras studie pekar på flera rekommendationer som också stöds av tidigare forskning, till exempel att göra en ordentlig behovsanalys av verksamheten och att involvera medarbetare både långt före och efter flytten samt att inte tappa frågorna när man väl är på plats, utan fortsätta att involvera medarbetare i vad som fungerar och inte. Ledarskapet är också en nyckelfaktor för att aktivitetsbaserade kontor ska fungera bra.

Tidigt ute med aktivitetsbaserat

Swedbank är alltså en av fallstudierna i forskningen och Jenny Ström från Swedbanks HR-avdelning var nästa talare. Hon berättade om Swedbanks erfarenheter av aktivitetsbaserade kontor och hur de redan 2010 beslutade att bygga ett nytt aktivitetsbaserat huvudkontor i Sundbyberg där man flyttade in 2014. Swedbank undersökte noga hur man ville jobba i framtiden och kom till slut fram till att det var aktivitetsbaserat som gällde. När Swedbank bygger nytt eller bygger om är "öppet, enkelt och omtänksamt" ledorden. Swedbank jobbar kontinuerligt med sina aktivitetsbaserade kontor och undersökningar visar att medarbetarna är nöjda med sitt huvudkontor.

"Future work - is not a place we go to, it is something we do." /Swedbank

Presentationer

Välkommen
Anna Land, programansvarig E2B2

Bättre arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor
Maria Håkansson, projektledare, RISE
Cecilia Katzeff, KTH

Swedbanks erfarenheter av aktivitetsbaserade kontor
Jenny Ström, Swedbank


Lästips

Projektets slutrapport är i skrivande stund inte klar, men den kommer att publiceras på E2B2s webbplats under våren.

Maria Håkansson och Cecilia Katzeff tipsar om mer läsning på området.

Litteraturöversikt

  • Boork, M. and Katzeff, C. 2019. Activity-based offices: synergies and trade-offs between energy efficiency and employees’ work environment. In ECEEE 2019 Summer Study Proceedings, 1499-1504.

Forskning om aktivitetsbaserade kontor/arbetssätt – bra översikter ger bland annat:

Forskning om gröna byggnader

  • Martinac, Ivo. 2017. Brukaranpassad, Hållbar Byggnadsdrift Med Fokus På Inneklimat Och Energiprestanda i Kontorsbyggnader - En Kunskapssyntes, Energimyndigheten. Stockholm.
  • Thatcher, A., & Milner, K., 2016. Is a green building really better for building occupants? A longitudinal evaluation. Building and Environment, 108, 194–206.