Paneldiskussion under mötet.

Den 17 januari arrangerade IQ Samhällsbyggnad seminarium och matchmaking. Inbjudna var de som vill söka medel i den kommande utlysningen Urban Accessibility and Connectivity. På plats fanns aktörer som ville veta mer om utlysningen, ställa frågor, diskutera, och framförallt hitta relevanta projektpartners inför ansökningsprocessen.

Matchmaking med IQ Samhällsbyggnad

Matchmaking med deltagarna.

Anita Aspergren, vd IQ Samhällsbyggnad hälsade välkomna genom att betona vikten av att vi forskar om mobilitets- och tillgänglighetsfrågorna ur en mängd olika perspektiv och kontexter. Katarina Schylberg, JPI Urban Europe management board, berättade om programmet och om de tidigare utlysningarna. De svenska finansiärerna Formas, Energimyndigheten och Vinnova presenterade utlysningen i sin helhet. Anna Fredriksson som har erfarenhet från liknande ansökningsprocesser gav sina bästa råd till deltagarna.

FAQ – Vanliga frågor om utlysningen

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om utlysningen.

”Till skillnad från andra EU-utlysningar så tycker jag att JPI Urban Europe har varit förhållandevis lite administration och haft ganska lätt redovisning, när man tagit sig igenom ansökningsprocessen”
- Anna Fredriksson, Linköpings universitet och projekten CIVIC och MIMIC

Deltagarna fick också vara med om en workshop med tillfälle att lära sig om varandras intressen i utlysningen, hur de kan samarbeta, och potentiella projektidéer.

Seminariet som film

Vi spelade in hela mötet och du kan se det igen eller dela det med intresserade kollegor.

Tidpunkter:
00.04: Välkomna till IQ Samhällsbyggnad- Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad
06.00: Välkomna till JPI Urban Europe- Katarina Schylberg
14.15: Information om utlysningen- Maria Alm, Energimyndigheten och Annika Bergendahl, Vinnova
40.57: Erfarenheter från tidigare sökande- Anna Fredriksson, Linköpings universitet och projekten CIVIC och MIMIC som beviljats medel från tidigare utlysningar i JPI Urban Europe
51.13: Frågestund med alla talare- tips och goda råd till sökande

Se till att inte missa några framtida utlysningar, bli medlem i IQ Samhällsbyggnad!

ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC) - Öppen utlysning

ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC) öppnade i december 2019 och syftar till att skapa och testa nya lösningar och strategier för hållbar mobilitet i städer. I utlysningen har 16 länder gått ihop för att stödja transnationella forsknings- och innovationsprojekt, och för att bidra till mer hållbar mobilitet och tillgänglighet för alla samhällsgrupper i urbana miljöer.