Anna Land, IQ Samhällsbyggnad berättar om Bygginnovationen, bakgrunden till programmet och en del av projekten som drivits.
Uppföljningsrapport och presentationer

Läs uppföljningsrapporten som bygger på intervjuer med projektledare, och som visar på programmets effekter. Du kan också ta del av presentationerna som hölls under konferensen.

De sista projekten inom Bygginnovationen avslutas under 2019 och det är dags för oss att knyta ihop säcken.

Bygginnovationens slutkonferens skedde i IQ Samhällsbyggnad regi och deltagarna fick möta några projekt från programmet, som visade upp och berättade om sina innovationer på scen.

Uppföljningen av programmets nyttor har genomförts av WSP på uppdrag av Vinnova. Resultaten presenterades av Tommy Jansson som varit en av dem som genomfört studien, och det går nu att ta del av uppföljningsrapporten.

Det fördes ett samtal om hur IQ Samhällsbyggnad kan ta till vara erfarenheter från programmet, och hur du kan söka forskningsbidrag i våra andra program. Vi bjöd också på ett panelsamtal med experter som blickade framåt mot vad som händer härnäst.

Inför Bygginnovationens avslut har vi genomfört ett antal intervjuer med projektledare i programmet. Du kan läsa dessa på Bygginnovationens webbplats.

Publiken lyssnar till Anita Aspegren som modererar konferensen.

Program

14.30 Registrering med kaffe och lussekatt

15.00 Välkomna

Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad, moderator

Bygginnovationen – tack för oss!

Anna Land, IQ Samhällsbyggnad

Projektkavalkad

Utvalda projekt från programmet presenterar sig, bland annat:

• Neverland Project/The OMIT Instrument
Allan Montan och Shannon Felländer Tsai, The OMIT Instrument

• Innovativ lågbyggande golvvärme med grafit
Lennarth Palmquist, XY Climate Sverige AB

• Betongsensorer
Jacob Bergvall, InviSense AB

Panelen diskuterar hur erfarenheterna från Bygginnovationen kan tas vidare.
Elinor Kruse, Teknikföretagen och Re:Source, Kristina Gabrielii, Smart Built Environment, Camilla Byström, InfraSweden2030, Lejla Cengic, Vinnova, Tommy Ellison, Besab, Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad

Bygginnovationen – uppföljning av resultat och effekter

Tommy Jansson, WSP

Innovationer i tidiga skeden – så når vi målgruppen

Paneldiskussion under ledning av Anita Aspegren
Deltagare:

  • Elinor Kruse, Teknikföretagen och Re:Source
  • Kristina Gabrielii, Smart Built Environment
  • Camilla Byström, InfraSweden2030
  • Lejla Cengic, Vinnova
  • Tommy Ellison, Besab

16.30 Mingel med glögg och pepparkaka