Expertspanarna, som också var bordsvärdar, inledde frukosten med att ge sina reflektioner kring vilka nyckelfrågor inom omställningen till hållbara städer som dominerat Almedalsveckan. Anna Fjällström, Future Position X, inledde med att konstatera att antalet seminarier som handlar om hållbarhet ökar år efter år – i år var 22 procent av seminarierna i Almedalskalendariet taggade med begreppet Hållbarhet. Hon efterlyste diskussionen om systemförändringar.

Livliga diskussioner kring frukostborden

Hållbarhet och Agenda2030 som en röd tråd genom Almedalsveckan

Olga Kordas, Viable Cities, lyfte bland annat perspektivet att hälsa och hållbarhet är sammanlänkande och påpekade att vi måste arbeta tillsammans mot målet ”välmående människor på en välmående planet”. Anders Carlsson från Visual Sweden fokuserade sin spaning på digitala tvillingar och konstaterade att han hade förväntat sig att få se och höra mer om detta under Almedalsveckan. Han vidgade begreppet och menade att vi kan prata om kommunernas digitala föräldraskap för ”tvillingarna” och att eftersom det kommer att finnas flera digitala tvillingar av samma stad kanske vi också ska prata om digitala syskon.

Bredden av hållbarhetsfrågor tog Chris Österlund, Botkyrkabyggen, upp. Många olika aktörer diskuterar hållbarhet i Almedalen – ur sina olika perspektiv. Hon lyfte även att social hållbarhet diskuteras alltmer. Tilltalet när hållbarhetsfrågor diskuteras har också svängt – allt oftare ställs nu frågan: Vad gör du för ökad hållbarhet? Jin Moen från IoT Sverige tryckte på att de globala målen nu har fått effekt, att hållbarhet står högt upp på agendan och att Agenda2030 givit oss ett gemensamt språk för att diskutera hållbarhetsfrågor. AI, robotar och automatisering är medel för att nå hållbarhetsmålen.

Samverkan fortsatt i fokus

Anita Aspegren var en av experterna som frukostspanade

Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad, gav en spaning som kännetecknades av ”både och”. Ett motsatspar som hon lyfte var ”alla och jag”, och utvecklade med att vi behöver samverkan samtidigt som individen och organisationen har ett eget ansvar för samhällsutvecklingen. Ett annat motsatspar är ”gränsöverskridande och djupare” som symboliserar att vi måste jobba tillsammans över gränserna, som allt mer suddas ut, samtidigt som vi behöver expertkunskaper.

Kommunal samverkan i arbetet att skapa hållbara och attraktiva ”städer” efterlystes av Mikael Ludvigsson från Smart Housing Småland. Almedalsdiskussionerna handlar mest om större städer men även små och medelstora städer behöver lära av varandra påpekade han.

Runt frukostborden i Teaterskeppets lilla matsal delgav deltagarna varandra sina egna spaningar. Diskussionens vågor gick höga, många olika insikter och perspektiv kom upp. Samtalet om ekonomisk hållbarhet efterlystes av ett bord medan ett annat bord menade att det gått inflation i ordet samverkan och lanserade istället begreppet samhandling. Ett tredje bord lyfte frågan om vad som kommer att diskuteras i Almedalen när hållbarhet har blivit en självklarhet. Avslutningsvis summerade bordsvärdarna vad som sagts vid respektive frukostbord.

Thomas Sundén, Sustainable Innovation, tackade alla medverkande och summerade Almedalsspaningarna och diskussionerna:

– Hållbarhet är nu med i allt vi gör och diskuterar. Det finns en ”sense of urgency" kring klimatfrågan och nu behövs mer ”verkstad”. I och med att det är stort fokus på Agenda2030-målen kopplar vi nu ihop ekologisk, ekonomi och social hållbarhet på ett naturligt sätt.

Expertspanarna var:

Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation

Olga Kordas, Programchef, Viable Cities

Anna Fjällström, CEO, Future Position X

Chris Österlund, VD, Botkyrkabyggen

Jin Moen, Programchef, IoT Sverige

Mikael Ludvigsson, Processledare, Smart Housing Småland

Anders Carlsson, Processledare, Visual Sweden

Anita Aspegren, VD, IQ Samhällsbyggnad