Anita Aspegren inledde workshoppen

Forsknings- och innovationsfrågorna behandlas vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger fram. Att lämna inspel till dessa propositioner är ett bra sätt att påverka inriktningen på forskningspolitiken. IQ Samhällsbyggnad samordnar nu för tredje gången ett sektorsgemensamt inspel till den proposition som förväntas komma hösten 2020.

För att få in synpunkter, erfarenheter och önskemål från en bred representation av samhällsbyggnadssektorn bjuder IQ Samhällsbyggnad in till öppna workshoppar. Den första hölls i Stockholm den 13 juni och lockade ett 20-tal deltagare från olika delar av samhällsbyggnadssektorn. Nästa workshop hålls den 21 augusti i Malmö.

Olga Kordas, Viable Cities, inspirerade deltagarna

IQ Samhällsbyggnads vd Anita Aspegren inledde med att hälsa alla välkomna och betoende vikten av att vi i arbetet med inspelet får in så många perspektiv som möjligt. Olle Samuelson, FoI-strateg, berättade om hur föreningen arbetat med de två inspel som IQ Samhällsbyggnad tidigare samordnat och vad utfallet av dessa blivit.

Resultaten dokumenterades via Mentimeter

Olga Kordas, programchef för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, bjöd på en inspirationsföreläsning med fokus på smarta och hållbara städer.

David Bohn Stoltz gick igenom IQ Samhällsbyggnads arbete med det kommande inspelet och visade det material som hittills skapats, genom intressentanalys, medlemsintervjuer, workshoppar på årsstämma och i föreningens utskott. Med utgångspunkt i detta diskuterade deltagarna samhällsutmaningar, sektorns bidrag till att lösa dessa och vilka satsningar som då skulle behöva göras i den kommande forskningspolitiska propositionen.

Presentationer

Läs mer om forskningspolitik