Gå till innehållet

Årsstämma och öppet seminarium

Den 9 maj arrangerade IQ Samhällsbyggnad årsstämma med efterföljande seminarium och mingel. Deltagarna fick framföra sina åsikter om den kommande forskningspolitiska propositionen i en workshop och lyssna på flera inspirerande föredragshållare där framtiden blev det gemensamma temat.

Uppdaterad den