Mari Broman och Eva Schelin inleder seminariet
Social hållbarhet är en viktig fråga för samhällsbyggare

Dagens moderator Mari Broman, IQ Samhällsbyggnads styrelseordförande, hälsade alla välkomna till en innehållsrik eftermiddag som är en fortsättning på de diskussioner om social hållbar bostadspolitik som vi genomfört i olika former de senaste åren. Mari bjöd upp IQ Samhällsbyggnads vd Eva Schelin på scenen och frågade henne varför IQ Samhällsbyggnad engagerar sig i dessa frågor?

- Helt enkelt för att de är viktiga om vi vill skapa ett hållbart samhälle på riktigt. Vi går nu från att vara byggare till att bli samhällsbyggare och då måste vi kunna ha flera perspektiv på näthinnan samtidigt. Inte minst Agenda 2030-målen visar att vår sektor har en viktig roll att fylla när vi ska bygga ett gott samhälle för alla. Genom vårt arbete vill vi mobilisera sektorn ”på riktigt” genom att bottna i frågan och förstå drivkrafterna hos olika aktörer, svarade Eva Schelin.

Livliga diskussioner under eftermiddagsfikat

Seminariet tog avstamp i regeringsarbetet med segregation i form av Delegationen mot segregation och dess direktör Inger Ashing. Därefter talade Emma Hedenvind, analyschef på NOA:s underrättelseenhet, om polisens arbete med socioekonomiskt utsatta områden och om hur den fysiska stadsplaneringen påverkar otrygghet och kriminella aktiviteter.

Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen, berättade om Botkyrkabyggens satsningar för tryggare områden och om allmännyttans roll att samtidigt vara affärsmässiga och ta ett samhällsansvar. Historien om Gårdstens långa väg mot av bli avförd från polisens lista över särskilt utsatta områden berättades av Ulf Östermark, forsknings- och utvecklingschef på Framtiden. Som representant för en stor koncern med bostäder i många olika områden i Göteborg menade han att det inte rakt av går att överföra åtgärder från ett område till ett annat eftersom förutsättningarna alltid ser olika ut.

En personlig bild av skolans roll i de särskilt utsatta områden gav Hamid Zafar. Han är barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun, men har en lång erfarenhet som rektor bland annat för Sjumilaskolan, Biskopsgården, Göteborg. I den lägesbild från fältet som hav gav pekade han särskilt på att segregationen pågått under lång tid och frånvaron av "majoritetskulturen" skapar en stark identifikation med den egna etniska gruppen.

Hanna Ridefelt på scenen
Formas har ett särskilt regeringsuppdrag om forskning om social bostadspolitik.

Forskning kan göra skillnad

Hanna Ridefelt, forskningssekreterare på Formas, menade att forskning kan göra skillnad och berättade att Formas inom ramen det det 10-åriga nationella forskningsprogrammet om hållbart samhällsbyggnad har ett särskilt uppdrag om forskning för en social bostadspolitik. 2018 genomförde Formas en utlysning på temat social bostadspolitik och ett femtontal projekt blev beviljade medel.

Gruppfoto av talarna
Många olika perspektiv och erfarenheter lyftes under seminariet

Malin Eriksson från Umeå universitet leder att av dessa projekt. Hon var på plats och berättade om sin forskning som handlar om socialt kapital som resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden. Ett annat initiativ som gör skillnad är #UrbanGirlsMovement i Botkyrka som Anna Hakami från Global utmaning berättade om.

Innan seminariet avslutades med mingel samlades talarna till en avslutande en paneldiskussion. De avslutande orden gick till Eva Schelin som på Mari Bromans fråga om vad hon tar med sig från seminariet svarade:

- Vi tar med oss alla goda exempel och olika perspektiv på social hållbarhet som vi hört idag i IQ Samhällsbyggnads fortsatta arbete med frågan. Inte minst i arbetet med att ta fram ett inspel till nästa forskningspolitiska proposition och till våra utskott.

Talarnas presentationer