Anna Land, IQ Samhällsbyggnad, Mariell Juhlin, Policy impact och Fredrik Kristiansson på Sveriges Byggindustrier.

Innovation skapar positiva effekter för den egna organisationen och i samhällsekonomin. På företagsnivå har effektiviteten förbättrats. Hos kunder och användare har man bland annat kunnat minska resurs- och materialanvändningen. Fallstudierna visar också att innovation inte är förbehållet de stora företagen. Alla kan skapa positiva effekter för det egna företaget. Detta är några av slutsatserna i fallstudien om digitala lösningar inom bygg- och anläggningsbranschen, som genomförts av Mariell Juhlin på konsultbolaget Policy impact.

Studien har finansierats av Sveriges Byggindustrier och det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, som samordnas av IQ Samhällsbyggnad. Den 30 november bjöd vi tillsammans in till ett lunchseminarium om innovation och digitala lösningar i branschen. Fredrik Kristiansson på Sveriges Byggindustrier hälsade välkomna till seminariet, Anna Land från IQ Samhällsbyggnad modererade och Mariell Juhlin föreläste. Carl Zide från Loop Rocks, ett av företagen som ingår i studien, deltog som talare via länk.