Moderatorn för dagen Eva Schelin, vd på IQ Samhällsbyggnad, hälsade alla välkomna och inledde det välbesökta seminariet tillsammans med Katarina Schylberg, som är ansvarig för IQ Samhällsbyggnads kommunnätverk. Läs gärna mer om kommunnätverket.

Intresset för seminariet var stort

Därefter delade några deltagare från kommunnätverket med sig av erfarenheter, utmaningar och framgångsfaktorer från sitt arbete i sina respektive hemkommuner med innovationsstrategier och implementeringar på stadsdelsnivå och innovationsupphandling med mera.

Diskussion med deltagare från kommunnätverket. Eva Schelin, Erica Eneqvist, Ingrid Thylin, Albert Edman, Gunnar Björkman, Sanna Edling och Jörgen Einarsson.

Välbesökt lunchseminarium

Ingrid Thylin, avdelningschef för samhällsutveckling på Skellefteå kommun talade om nyttan med en kommunal FoU-strategi och Gunnar Björkman, innovationsdirektör i Stockholms stad delade med sig av strategier för smart och uppkopplad stad. Sanna Edling, projektchef, stadsutvecklingsprojekt Mälarporten Västerås, berättade om Västerås komplexa stadsutvecklingsprojekt: Mälarporten och Jörgen Einarsson, projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen, Trollhättans stad talade om lekplatser som en strategisk resurs.

Eva Schelin och Marja Boström.

Marja Boström, strateg FoU, Kommunförbundet Skåne presenterade skriften Kommunförbundet Skånes skrift Kommuner och forskning i samverkan – 14 goda exempel i Skåne som finns att ladda ner på deras hemsida.

Efter vi tagit del av exemplen från kommunerna fortsatte diskussionen tillsammans med Erica Eneqvist, forskare på RISE som följt nätverkets arbete, för att lyfta gemensamma erfarenheter på en strukturnivå.

Paneldiskussion med forskningsfinansiärerna. Ann Rodenstedt, Formas, Thomas Bergendorff, Vinnova, Kajsa-Stina Benulic, Energimyndigheten, Pia Westford, Boverket och Sebastian Dahlgren Axelson, Naturvårdsverket.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med forskningsfinansiärer från Formas, Vinnova, Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket om kommunernas roll för att driva på innovation och utveckling i städer generellt och specifikt i nuvarande och planerade FoI-initiativ.