IQ Samhällsbyggnad vill uppmärksamma hur forskning och innovation kommer till faktisk nytta i samhällsbyggnadssektorn. Den 22 augusti lyfte vi därför studien "Faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen". Vi passade också på att presenterar våra tre nya utskott.

Paneldiskussion med Mariell Juhlin, Policy impact, Samuel Jaeger, BuildSafe, Carl Zide, Looprocks och Olle Samuelson, Smart Built Environment. Under ledning av Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad.

Faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen

Innovation skapar positiva effekter för den egna organisationen och i samhällsekonomin. Det är en slutsats i fallstudien som genomförts av Mariell Juhlin på konsultbolaget Policy impact. Carl Zide från Looprocks och Samuel Jaege från BuildSafe som ingått i studien, berättade också hur de aktivt arbetar arbetar med innovation. Vi avslutade med en paneldiskussion för reflektion.

Startskott för tre nya utskott

Nu startar vi tre nya utskott! Arbetet med att ta fram IQ Samhällsbyggands utskott har pågått sedan i höstas, och nu är det klart. Vi presenterade Strategi- Synergi- och Nyttiggörandeutskottet och deltagarna fick veta vad utskotten tänkt jobba med.

Läs mer om utskotten!