De sju experterna, som även var bordsvärdar, inledde med att ge sina reflektioner över vad de hört och sett under veckan. Thomas Sundén från Sustainable Innovation lyfte att hållbara städer nu sätts in i ett sammanhang där flera olika aspekter diskuteras samtidigt, till exempel energi, livscykelperspektiv och inte minst social hållbarhet.

Fullsatt i stora matsalen på Teaterskeppet

Eva Schelin från IQ Samhällsbyggnad gjorde en spaning som bland annat handlade om att hållbarhetsbegreppet kräver en fördjupning och att vi måste definiera vad vi menar och koppla det till målen i Agenda 2030. Olga Kordas från Viable Cities bjöd på tre perspektiv som diskuterats på flera seminarier: Digitalisering/teknik som möjliggörare, medborgarengagemang och att koppla ihop beteenden med tekniken.

Andra spaningar som kom upp var att digitalisering är det nya ”hållbarhet”, hållbarhet är nu en del av affären och behovet av samverkan samt att ta in ungdomar i diskussionen om hållbara städer.

Eva Schelin sammanfattade bordsdiskussionen

Under lunchen diskuterade respektive bord sina spaningar och många olika perspektiv kom upp, bland annat vattenfrågan, social hållbarhet, AI, avsaknaden av en social bostadspolitik och digitalisering. Avslutningsvis summerade bordsvärdarna vad som sagts under lunchdiskussionen.

Olga Kordas avslutade med uppmaningen att ta tillfället i akt och använda Almedalen 2019 till ett living lab för smarta hållbara städer och social innovation.

Experter och bordsvärdar var:

  • Therese Berg, hållbarhetschef, Riksbyggen
  • Olga Kordas, programchef, Viable Cities
  • Eva Schelin, vd, IQ Samhällsbyggnad
  • Anders Nordstrand, vd, SABO
  • Thomas Sundén, vd, Sustainable Innovation
  • Helena Paulsson, head of urban development, ÅF
  • Niklas Svensson, marknadsfokus- och utvecklingsansvarig hållbar stadsplanering, White arkitekter

Insikter från bordsvärdarna Thomas Sundén, vd Sustainable Innovation; Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad och Olga Kordas, programchef Viable Cities i samband med en expertlunch under Almedalsveckan som summerade veckans nyckelfrågor på temat hållbara städer. Film av Jessica Kriström, Sustainable Innovation