Eva Schelin, vd på IQ Samhällsbyggnad, inledde och berättade att det finns mycket pengar till samhällsbyggnadsforskning nu. De internationella och nationella målen kring klimat och energi är höga. Att energieffektivisera är ett medel för att nå målen. Framför allt i det befintliga bestående finns en stor potential för energieffektivisering. Eva Schelin hänvisade till en kort rapport som IQ Samhällsbyggnad tagit fram som underlag till seminariet.

- Nu är spelplanen och målen satta. Viktiga överenskommelser är gjorda och pengarna har kommit till sektorn. Nu måste vi mobilisera och använda de medel som finns, där de gör verklig nytta.

En namnkunnig panel som bestod av Anna Danell, hållbarhetschef Vasakronan, Kristina Mjörnell, affärsområdeschef Hållbara städer och samhällen, RISE, Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer Fastighetsägarna Stockholm och Anita Aspegren, avdelningschef för avdelningen för energieffektivisering på Energimyndigheten diskuterade frågan under ledning av Åsa Julin som moderator.

Kristna Mjörnell bekräftade att det finns gott om pengar till FoI och många utlysningar att söka i. Många utlysningar kräver dock samverkan tillsammans med företag och då är medfinansieringen är en utmaning. En annan utmaning är att det lätt stannar vid en demonstrator, man kommer en lite bit på vägen. Sedan behövs det mer pengar vilken inte är helt lätt. Det är vanligt att man möts av "att ni redan fått pengar".

På Teaterskeppet diskuterade panelen hur forskning kommer till nytta.

- Det inte är helt enkelt att gå från front till allmänt accepterat. Därför är det viktigt att ha med aktörerna brett från början för att lägga grunden till fortsättningen. Forskare forskar, men kanske andra aktörer som bör skala upp, sa Anita Aspegren.

Energieffektivisering är lönsamt

Anna Danell lyfte frågan om varför det går så långsamt? Ett svar kan vara att många inte vet hur enkelt det är att tjäna pengar på energieffektivisering. Hon tog som exempel Vasakronan som tjänar många miljoner varje år på sin energieffektivisering.

Christoffer Börjesson pekade på att trots att det händer mycket i fastighetsbranschen behövs nya affärsmodeller och ny teknik samt en ökad kunskapsspridning. Anita Aspegren tryckte på att samverkan är A och O när det gäller att identifiera nya behov och identifiera problemområden.

Digitalisering ur flera perspektiv

Christoffer Börjesson menade att digitaliseringen är ett sätt att förhålla sig till digital teknik. På energisidan har man anammat detta synsätt sedan länge. Ett exempel är att se ytor både invändigt och utvändigt som tillgångar. Då kan man skapa nya typer av affärer, till exempel att låta ytan användas till solpaneler eller solceller.

Eva Schelin betonade att digitaliseringen kan också användas för att styra och förvalta fastigheter, ge feedback och kanske bli en "nudge" för att påverka hyresgäster i önskad riktning.

Panelen var överens om att energieffektivisering måste ses ur ett systemperspektiv. Panelen diskuterade också det stora renoveringsbehov som finns och var överens om att det inte är de tekniska lösningarna som är problemet utan snarare finansieringen och att få med sig de boende.

Kristna Mjörnell menade att dialog med boende behövs kring vilka hyresnivåer som är acceptabla. Fastighetsägarna ser numera att det är snarare varsam renovering med rimliga lösningar som tar hand om de akuta lösningarna. Man behöver inte uppnå nybyggnadsstandard men man kan ändå renovera och få en tydlig standardhöjning.

Journalisten Åsa Julin modererade

Lätt att göra rätt

Publiken fick diskutera frågan Vad är viktigast att ta tag i om vi ska få energieffektivisering att hända och nå miljömålen? I diskussionerna lyftes till exempel klimatdialogen, att man ska ta bort spetsen i näten och buffrar värme i fastigheterna. Att det ska vara lätt att göra rätt är viktigt, men svårt. Antingen är informationen övergripande eller så blir det väldigt detaljerat. Hur ska man få den kompetens som finns mer allmängiltig? Att offentliga byggnaderna måste gå före var en annan synpunkt som kom fram.

Eva Schelin avslutade med att peka på att många viktiga pusselbitar finns på plats:

- Nu är det dags att kroka arm. Miljömålen kan ses som en kris i likhet med 70-talets oljekris ledde till en ökad medvetenhet om och åtgärder för energieffektivisering. Don't waste a good crisis!