Programmet fokuserar på

Stärkt digitalisering i samhällsbyggandet. Processer och modeller för att identifiera behov, utveckla och implementera. Praktiska verktyg och strategier för samhällsutvecklare. Goda exempel och erfarenheter där vi testar digitaliserings möjligheter i verkligheten. Frågorna spänner från hur artificiell intelligens kan hjälpa oss bli effektivare, till data om våra byggnads- och stadsmiljöer
och till hur vi strategiskt kan accelerera och stödja digitaliseringen.

Hur skapar vi praktisk nytta? I våra projekt ser vi ofta att innovatörer kan möta behovsägare och användare. Det finns en styrka i att sy ihop de strategiska projekten med praktiska fallstudier där vi testar koncept och metoder. Vi behöver prova koncept och metoder i verkligheten för att lära oss så att vi kan ta nästa steg.

Inom nätverket kommer vi att lyfta exempel på samverkansprojekt och nya lösningar från Smart Built Environment.

Riktar in sig till dig som

I olika roller är behovsägare, användare och utvecklare av digital teknik i samhällsbyggandet!

Träffarnas innehåll

Träff 1
Datum & tid: 11 mars kl 13.00-15.00
Plats: Digitalt
Innehåll: Vi diskuterar frågor som hur vi får värde i praktiken när vi investerar i digitalt samhällsbyggande, trender och det förändrade landskapet för investerare och hur det kan påverka beställare samt vad man som beställare ska tänka på för att lyckas med digitalisering.
Talare: Christoffer Börjesson, Newsec

Träff 2
Datum & tid: 4 juni kl 10.00-13.00
Plats: KTH Live-In Lab, Stockholm
Innehåll: Besök på KTH Live-In Lab med föredrag om Dig-IT Lab
Talare: Jonas Anund, KTH

Träff 3
Mer information kommer

Träff 4
Datum och tid: 16 januari 2025 kl 10.00-13.00
Plats: Drottninggatan 33, Stockholm
Innehåll: Programmet avslutas med ett gemensamt Future Solutions-event med mat, mingel och trendspaning.

Leds av

Michael Strömgren, vice programledare för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Anmälan för 2024 års nätverk är stängd. Håll ögonen öppna för nya nätverk som kommer i början av 2025!

Antalet platser i varje grupp är begränsade och vi förbehåller oss rätten att göra ett urval som möjliggör bästa möjliga erfarenhetsutbyte.