Programmet fokuserar på

Nya lösningar och den senaste utvecklingen i teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Vi delar kunskap och diskuterar föregångsprojekt, ny forskning och innovation och smarta samverkanslösningar.

Riktar sig till dig som

Är ledare, jobbar med strategier och utvecklingsprojekt i en kommun eller region, hos en bostadsutvecklare, byggentreprenör, energileverantör, forskare, innovatör eller expert inom hållbarhet, klimat, energi i samhällsbyggandet.

Träff 1
Datum & tid: 19 mars kl 10.30-14.00
Plats: Digitalt
Innehåll: Inspirationsföreläsning om kunskapsfronten inom hållbart byggande, systemövergripande perspektiv samt marknadsnära forskningsprojekt som bidrar till mer cirkulära material- och resursflöden.
Talare: Holger Wallbaum, professor i hållbart byggande Chalmers Tekniska Högskola

Träff 2
Datum & tid: 28 maj kl 09.00-12.00
Plats: Digitalt
Innehåll: Föreläsning om livscykelperspektiv i byggandet, potentialer, möjligheter, utmaningar och verktyg. Vi får en inblick i kunskapsfronten.
Talare: Tove Malmqvist Stigell, Seniorforskare och docent på avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning, SEED, KTH.

Träff 3
Datum & tid: 2 oktober
Plats: Preliminärt Stockholm
Innehåll: Studiebesök hos projektet Återhus 3.0, finansierat av Vinnova genom programmet utmaningsdriven innovation steg 3. I projektet görs bland annat flera demonstrationer för att testa och visa återbruk och vid den här nätverksträffen besöker vi ett av demonstrationsprojekten.
Värd: Jan Suchorzewski, betongsforskare på RISE, projektledare för Återhus 3.0

Träff 4
Datum och tid: 16 januari 2025 kl 10.00-13.00
Plats: Drottninggatan 33, Stockholm
Innehåll: Programmet avslutas med ett gemensamt Future Solutions-event med mat, mingel och trendspaning.

Leds av

Anna Land, programledare för forsknings- och innovationsprogrammet E2B2.

Anmälan för 2024 års nätverk är stängd. Håll ögonen öppna för nya nätverk som kommer i början av 2025!

Antalet platser i varje grupp är begränsade och vi förbehåller oss rätten att göra ett urval som möjliggör bästa möjliga erfarenhetsutbyte.