15-minutersstaden är ett planeringskoncept som bygger på tillgänglighet, att människor ska kunna nå allt de behöver inom 15 minuters avstånd från hemmet till fots, med cykel eller andra hållbara transporter. Grundtanken är att utforma stadsdelar så att de blir självförsörjande på service och därmed minska transportbehovet.

Konceptet 15-minutersstaden myntades 2015 under klimatkonferensen (COP21) i Paris av Carlos Moreno, urbanist och professor vid Sorbonneuniversitetet. Det blev allmänt känt genom Paris borgmästare Anne Hidalgo som använde det under sin återvalskampanj 2020. Sedan dess har konceptet spridits världen över och tillämpats i forskning och i praktiken. I det europeiska partnerskapet Driving Urban Transitions (DUT) är 15-minuterstaden är ett av tre centrala tematiska fokus. De tankegångar och grundprinciper som ryms i 15-minutersstaden har stor potential att bidra till klimatneutrala städer med attraktiva livsmiljöer. Samtidigt finns ett flertal utmaningar att ta hänsyn till i dess tillämpning.

Programmet fokuserar på

Att diskutera konceptet 15-minutersstaden och de bakomliggande principerna, dess relevans i praktisk tillämpning i Sverige och de konkreta lösningar som fallit ut från forskning och praktik.

Vi delar kunskap och diskuterar föregångsprojekt, ny forskning och innovation och kopplar an till arbetet som sker i svenska städer.

I nätverket kommer vi diskutera:

  • Anpassning till platsen: Vilka utmaningar och möjligheter är förknippade med att implementera 15-minutersstaden, i storstäder såväl som i mindre orter?
  • Effekter i olika skala: Vad blir effekterna i olika delar av staden, och i områden utanför staden, när konceptet implementeras?
  • Social hållbarhet: Hur säkerställer vi att 15-minutersstaden främjar en hållbar urban utveckling som tar hänsyn till en mångfald av människor och behov?
  • Logistik: Vilka krav ställs på varutransporter när människor transporteras kortare sträckor?

Riktar sig till dig som

Arbetar med planering, bostads- och platsutveckling eller med mobilitetslösningar i sammanhang där 15-minutersstaden kan vara ett tillämpbart koncept.

Träffarnas innehåll

Träff 1
Datum & tid: 14 mars kl 10.00-12.00
Plats: Digitalt
Innehåll: Introduktion till nätverket och 15-minutersstaden i forskning och praktik, erfarenhetsutbyte kring utmaningar från egen verksamhet och fördjupning i en kartläggning av europeiska föregångarstäder för att resonera om 'best practice' och anpassning till platsen.
Talare:

  • Maximilian Jäger, koordinator för 15-minutersstaden i Driving Urban Transitions
  • Helena Friberg Ruge, arkitekt med fokus på socialt hållbar stadsutveckling, Sweco.

Träff 2
Datum & tid: 4 juni
Plats: Bas Barkaby, Järfälla
Innehåll: Vi fokuserar på frågor som rör handelns roll som drivkraft för stadsutveckling i 15-minutersstaden – för utveckling av stadskärnor, publika platser, mötesplatser, och transportinfrastruktur. Vilka krav ställs på varutransporter när människor transporteras kortare sträckor? Vad sker med de publika rummen när alltmer av inköpen sker digitalt? Hur bör flöden av varor se ut för att bidra till attraktiva livsmiljöer?
Värd: Sophia Sundberg, vd Barkaby Science

Träff 3
Datum & tid: 3 oktober
Plats: Digitalt
Innehåll: Mer information kommer
Talare: Mer information kommer

Träff 4
Datum och tid: 16 januari 2025 kl 10.00-13.00
Plats: Drottninggatan 33, Stockholm
Innehåll: Programmet avslutas med ett gemensamt Future Solutions-event med mat, mingel och trendspaning.

Leds av

Jennifer Wendelius, jobbar med kunskapsspridning och event i Driving Urban Transitions.

Katarina Schylberg, programansvarig hos IQ Samhällsbyggnad för det europeiska partnerskapet Driving Urban Transitions.

Anmälan för 2024 års nätverk är stängd. Håll ögonen öppna för nya nätverk som kommer i början av 2025!

Antalet platser i varje grupp är begränsade och vi förbehåller oss rätten att göra ett urval som möjliggör bästa möjliga erfarenhetsutbyte.