Samhällsbyggandet har en gemensam utmaning. Vi behöver utveckla våra arbetssätt i takt med teknikutvecklingen. Vi behöver hitta nya lösningar för att kunna bidra i omställningen och möta förändrade förutsättningar i vår omvärld.

Innovation och forskning är nyckeln till både hållbar utveckling och konkurrenskraft. Den inställningen är den gemensamma nämnaren hos våra medlemmar. Hos oss samlas personer med unika kompetenser, olika roller och erfarenheter från alla delar av samhällsbyggandet - innovation, finansiering, uppskalning, affärsutveckling, stadsplanering, arkitekturlösningar, entreprenader, byggprojekt, fastighetsförvaltning med mera. Vi har mycket att lära av varandra!

Utvecklingsresa med start i mars 2024
Future Solutions är IQ Samhällsbyggnads nya nätverkssatsning för våra medlemmar. I mars drar vi igång 3 skräddarsydda nätverksgrupper för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan personer som jobbar med liknande frågor och utmaningar och kan lära av varandra. Programmen sätts ihop av IQ Samhällsbyggnads erfarna experter som jobbar med innovationsprogrammen Smart Built Environment, E2B2 och Driving Urban Transitions.

  • Värdeskapande digitala lösningar i samhällsbyggandet - från planering till implementering
  • Hållbar energi- och resursanvändning i byggande och boende
  • 15-minutersstaden i utveckling – förutsättningar och utmaningar i ett svenskt sammanhang

Ett år – fyra träffar
Under ett år möts varje nätverksgrupp vid fyra tillfällen (blandat digitalt och fysiskt) för studiebesök, presentationer/föreläsningar, erfarenhetsutbyte, workshops. Programmet avslutas med ett gemensamt Future Solutions-event med mat, mingel och trendspaning.

Nätverksprogrammet är kostnadsfritt och exklusivt för våra medlemmar.

Du får:

  • Tillgång till ett exklusivt forum där du kan diskutera lösningar, samarbeten och få ny kunskap och erfarenheter som du behöver i din yrkesroll.
  • Ett utökat kontaktnät.
  • Inspiration och kompetensutveckling genom studiebesök, föreläsningar och workshops

Anmälan för 2024 års nätverk är stängd. Håll utkik efter anmälningarna till Future Solutions 2025 som öppnar redan i höst!

Läs mer om respektive nätverksgrupp nedan.