Gå till innehållet

Nätverk och möten

IQ Samhällsbyggnad skapar relevanta mötesplatser. Vi engagerar medlemmarna i utskott och nätverk och anordnar regelbundet seminarier, möten och konferenser både sådana som ingår i medlemskapet och som är öppna för alla intresserade.