Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt
Mer om projektet

Förstudie: Digitala Tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen ska bidra med en överblick över digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen. Resultatet ska framförallt utgöra ett beslutsunderlag för eventuell uppstart av en större strategisk satsning inom området digital tvilling inom samhällsbyggnad.

Syftet workshopparna är att få förankring av det preliminära resultatet i den pågående förstudien, men framförallt att få kompletterande kunskap avseende pågående initiativ, affärsmöjligheter och utmaningar för en framgångsrik implementering av digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn.

Den digitala workshoppen genomförs vid två tillfällen. Det andra workshop-tillfället är den 9 februari, klockan 9.00-10.30. Anmäl dig här.

Anmälan

Ange namn på organisation eller företag
Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Smart Built Environmnet
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Uppdaterad den