Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
Kostnad:
Endast för medlemmar i IQ Samhällsbyggnad

Nu bjuder vi in dig som är medlem att tillsammans arbeta med ledarskapsfrågorna som är nödvändiga för att utveckla ett modernt och effektivt byggande och nå en tätposition inom hållbart samhällsbyggande. Med IQ Samhällsbyggnad som en oberoende nod kan vi tillsammans driva utvecklingen mot ökad resurseffektivitet, färre byggskador, ökad produktivitet och en bättre arbetsmiljö.

För att ytterligare förstärka medlemsnyttan och medlemsengagemanget kompletterar vi existerande utskott och nätverk med mer tidsbegränsade "arenor" inom områden/frågeställningar där det behövs flera aktörer för att lösa utmaningarna. Dessa arenor tar utgångspunkt inspelet till den forskningspolitiska propositionen där det utkristalliserade sig tre viktiga områden att fokusera på; Tätposition Sverige, Attraktiva livsmiljöer och Kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande. Inom arenorna utvecklar vi tillsammans inspelet.

Aktiviteter på gång

Den 23 september arrangerar IQ Samhällsbyggnad tillsammans med Boverket och CMB på Chalmers ett webbinarium om ledarskap och byggskador som följs upp av ett längre webbinarium den 3 november och på CMBs strategidag senare under hösten.

Inom arenan Tätposition Sverige finns frågeställningar som rör ett modernt och effektivt byggande kopplat till ledarskap. Just ledarskapsfrågorna lyftes ofta under arbetet med att ta fram inspelet. En fråga som ofta kom upp är att det finns forskningsresultat, kunskap och innovationer - men varför det då händer ingenting? Vilket ledarskap behövs för att få det att hända? Vad behöver vi för FoI-satsningar? Genom att delta i arenan kan du påverka och vara med och utveckla inspelet.

Under webbinariet berättar vi mer om Arenan Tätposition Sverige med fokus på ledarskapsfrågorna. Vi diskuterar vilka utmaningar som finns och hur vi tillsammans kan arbeta med dem.

Om du inte kan delta på webbinariet men vill veta mer kontakta oss. Kanske har du tips på kollegor som skulle vara intresserade. Mejla oss på info@iqs.se.

Anmälan

Ange namn på organisation eller företag
Ange om den organisation där du arbetar är medlem i IQ Samhällsbyggnad.T ex, aspekter av frågan som är viktiga att belysa, kompetens som du kan bidra med, tips andra som borde vara med ...
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Uppdaterad den