Börjar:
Slutar:
Plats:
Drottning Kristinas väg 61, Stockholm (RISE på KTH Campus, lokal Innoversum)
Ort:
Stockholm

På förmiddagen blir det spännande inblickar i några av de resultat programmet åstadkommit hittills:

  • Förvalta sina tillgångar – vad innebär det? Hur kan man tänka för att klara allt från strategi till daglig drift?
  • Hur ser Stockholm Vatten och Avfalls arbete ut? Resultatet av en färsk fallstudie som utvärderat deras arbete med tillgångsförvaltning.
  • Vi står inför stora kompetensbehov – det vet vi. Men hur ser de ut mer i detalj och hur vill vi inom programmet jobba för att minska kompetensbristen konkret?
  • Korta inspel från våra projektresultat i övrigt.

Förmiddagen ger också möjlighet till kort ”speed-dating”.

Digitaliseringens möjligheter

På eftermiddagen fokuserar vi kring digitaliseringens möjligheter. Vi inspireras av andras arbete med implementering av digitala system, strukturer och användning av data. Med andra ord, stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och nya lärdomar.

  • Inspiration från fjärrvärmebranschen, Magnus Ohlsson, Strategi- och utvecklingsingenjör på Öresundskraft, pratar om deras arbete med att använda data för sin planering av underhåll
  • Lina Bertling Tjernberg, forskare på KTH, om databaserad underhållsoptimering inom kraftnät
  • Massor av data men hur ska vi strukturera data för att kunna använda den på ett bra sätt från första projekteringsritning till drift? Finns det förslag till standarder för GIS-data och driftstörningar? Hur detaljerat ska vi dokumentera?
    Kristina Gabrielii, styrelseordförande Mistra InfraMaint beskriver nuläge och vad som kommer i framtiden och vad vi ska tänka på.

Sista anmälningsdag är den 20 september.

Uppdaterad den