Börjar:
Slutar:
Plats:
Rålambsvägen 17. Lokal ”Pulitzer”
Ort:
Stockholm

Var är vi och Vart är vi på väg? – Exempel från verkligheten

InfarSwden 2030 har bjudit in talare som är djupt involverade, och som ska berätta om det hetaste som sker inom Uppkopplad Transportinfrastruktur. Till seminariet bjuder man framförallt in infrastrukturägare, innovatörer och affärsutvecklare.

Tid: Tisdag 24 september, kl 15:00-17:00, med mingel fram till kl 18:00

Program

  • Sensorer i infrastrukturen för ökad effektivitet av belastade gaturum i urbana miljöer. Mika Hakosalo, Stockholm stad, berättar om vad man gjort i GrowSmarter.
  • Nya teknologier för effektiv drift av kollektivtrafik. Anders Selling, generalsekreterare för ITxTP berättar om nya standarder och öppen it-arkitektur som revolutionerar mobilitetsindustrin.

  • Infrastrukturägare, fordonsindustri, telekomleverantörer och samhällsbyggare skapa plattformar för nya smarta tjänster. Magnus Hjälmdahl berättar om vad man gör i NordicWay/3

  • Hinder och möjligheter. Olof Johansson Programchef Digitaliseringen av transportsystemet vid Trafikverket berättar om deras syn på hur nya teknologier kommer ändra driften av Sveriges transportinfrastruktur.

  • Avslutningsvis: Gunnar Johansson summerar samt ger information om kommande utlysning från InfraSweden2030, för lösningar och tjänster inom Uppkopplad Transportinfrastruktur.

Läs mer och anmäl dig här!

Uppdaterad den