Börjar:
Slutar:
Plats:
Chalmers konferenscenter Lindholmen, Lindholmspiren 5
Ort:
Göteborg

Konferensen baseras på FN:s hållbarhetsmål och motsvarande arbete inom Agenda 2030. Hur tar sig Göteborg an målen på regional nivå? Särskilt fokus kommer att vara på mål nr 11 "Hållbara städer och samhällen". Under dagen kommer vi att ta avstamp i det förflutna som format staden, dagens situation och vägen framåt. Allt för att ge rätt förutsättningar att fortsätta utveckla Göteborg som en hållbar och konkurrenskraftig stad med fokus på sina invånares behov och välbefinnande.

IVA: s konferens den 11 april är en av många nationella förkonferenser runt om i världen för att förbereda för den stora internationella World Sustainable Built Environment Conference BEYOND2020 som hålls i Göteborg 2020.

Centrala frågor för #Göteborg100:

  • Hur kan Göteborg och det lokala samhället arbeta för att uppnå hållbarhetsmålen för 2030?
  • Hur har Göteborg utvecklats under de senaste 100 åren och hur kommer tidigare strategiska beslut att påverka regionens utveckling?
  • Vägen till framtidens hållbara Göteborg innebär förändringar. Men vilka? Vi söker svaren hos forskare, specialister, debattörer och influencers inom områden som mobilitet, AI, hållbarhet, Life Science. Hur ser deras framtidsscenarier ut? Vilka är riskerna?”

Talare: Chrisna du Plessis, professor i hållbarhet vid institutionen för arkitektur vid University of Pretoria (Keynote), Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket, Holger Wallbaum, professor i hållbart samhällsbyggande vid Chalmers och ledamot av IVA, Hans Bjur, professor emeritus i stadsbyggnad vid Chalmers, historiker och ledamot av IVA, Jan Jörnmark, docent, författare och ledamot av IVA

Framtidsdiskussion: Elisabeth Björk, Vice President Head CVMD GMed & Gothenburg Site Lead, Astra Zeneca, Mohamed Hama Ali, styrelseordförande, Gårdstensbostäder, Michael Browne, professor i industriell och finansiell ekonomi & logistik vid Göteborgs universitet, Erik Gatenholm, vd, Cellink, Robin Teigland, professor inom Management of Digitalization vid Chalmers och ledamot av IVA, Dennis Nobelius, vd, Zenuity.

Moderator: Åsa Lindell

Program

13:00 - 15:00 Parallella konferensaktiviteter
Visual Arena: Visualisering av Göteborgs framtid.
En arkitektonisk utställning: Autonomi - Från självkörande fordon till lokalt producerade byggkomponenter. Smakprov från studentverkstaden Matter space structure studio på Chalmers.
IVAs studentråd presenterar: En studie i klimatmässigt ledarskap.

15:00 - 18:30 Huvudkonferens
Block 1: Hur kan Göteborg leda övergången till en hållbar och konkurrenskraftig stad i norra Europa? (block 1 hålls på svenska).
Block 2: De senaste 100 åren - Historien som format Göteborg (block 2 hålls på svenska).
Block 3: Design for hope in Gothenburg (block 3 hålls på engelska).

18:30 - 20:00 Förfriskningar och lättare middag

Anmäl dig här

Uppdaterad den