Börjar:
Slutar:
Plats:
KTH Campus, Sal B3, vån 1, Brinellvägen 23, Stockholm
Ort:
Stockholm
Kostnad:
1990 kr. per person inkl. kaffe och lunch

Program

09.00 - 09.10 Inledning och presentation av CIR - Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR
09:10 - 09:30 Hagastaden ur ett riskperspektiv - Mathias Lööf, Projektstaben i Sverige
09.30 - 09.50 Hagastaden ur ett konstruktionsperspektiv - Morgan Johansson, Norconsult
09.50 - 10.10 Föreskrifter inom infrastrukturområdet - Per Andersson, Transportstyrelsen
10.10 - 10.30 Kaffe
10.30 - 10.50 Forskning på KTH om explosioner och brand i tunnlar och bergrum - Anders Ansell, KTH
10.50 - 11.10 Nytt från RISE forskning om explosion- och brandrisk - Haukur Ingason, RISE Säkerhet och transport
11.10 - 11.30 Västlänken - olyckslaster - Maria Nilsson, Trafikverket
11.30 - 11.40 Bensträckare
11.40 - 12.00 Västlänken - Dimensionering med avseende på brandrisk - Niclas Åhnberg, Brandskyddslaget
12.00 - 12.30 Slussen - hantering av brand- och olyckslaster - Lisa Jacobsson, Stockholms stad, Projekt Slussen och Bo Wahlström, Brandskyddslaget
12.30-13.00 Diskussion och avslutning
13.00 Lunch

Anmälan görs på www.svenskacir.se. Sista anmälningsdag är den 8 maj 2019.

Uppdaterad den