Börjar:
Slutar:
Plats:
The European Committee of the Regions, Bryssel

Under konferensen kommer programmets uppdaterade strategiska forsknings- och innovationsagenda, SRIA 2.0, att lanseras. Agendan har uppdaterats med hänsyn till nya internationella riktlinjer och kretsar kring fyra identifierade urbana dilemman; Digital Transitions in Urban Governance, From Urban Resilience to Robustness, Sustainable Land-use and Urban Infrastructures och Inclusive Public Spaces for Urban Liveability. I samband med konferensen hålls även en Walkshop i Bryssel där deltagarna får möta tre lokala initiativ vars arbete kretsar kring just dessa dilemman.

Konferensen är ett tillfälle för alla aktörer aktiva inom- eller intresserade av urban innovation att mötas för diskussion och utbyte kring områdets utvecklingsmöjligheter.

Program och inbjudan

Anmäl dig här

Läs mer SRIA 2.0 här

Inför lanseringen av den uppdaterade agendan anordnar JPI Urban Europe fyra webbinarier där vart och ett av dessa dilemman diskuteras av en expertpanel och deltagarna. Läs mer och anmäl dig här.

Konferensen kommer att vara på engelska

Uppdaterad den