• Tack vare de inspel till regerings forskningspolitik som IQ Samhällsbyggnad har samordnat har satsningarna på forskning och innovation inom samhällsbyggnad flerdubblats under de senaste åren. Som medlem är du med och utformar dessa inspel som får långsiktig effekt. Läs mer om hur vi arbetar med forsknings- och innovationspolitik.
  • Vi har i löpande dialog fört sektorns talan gentemot politiker och beslutsfattare på nationell nivå, så att stöd och medel för forskning och innovation hamnar där det behövs som mest. Vi koordinerar också sektorns svar på viktiga remisser inom forskning och utveckling.
  • IQ Samhällsbyggnad bildades av sektorn, för sektorn. Ett av målen var att samordna inspel till forskningspropositionen. Idag är vi en naturlig remissinstans för regeringen.
  • Vi har arbetat fram underlag och omvärldsanalyser för att utbildningar ska svara mot faktiska behov i sektorn, idag och i framtiden. Under 2021 samordnade IQ Samhällsbyggnad i ett inspel till Yrkeshögskolans omvärldsanalys.
  • Vi har säkerställt en neutral mötesplats för sektorns alla olika aktörer för att utbyta erfarenheter och lösa upp knutar, till exempel bland regelverk, vilket gynnar hela sektorn i längden. Ett exempel är Samhällsbyggandets Regelforum som IQ Samhällsbyggnad samordnar.
  • Vi har tagit fram och spridit kunskap om hur byggbranschen kan minska slöseri och byggskador med hjälp av ledarskap. Det är ett samarbete mellan IQ Samhällsbyggnad, CMB och Boverket som prisades 2020.

Prenumerera på våra nyhetsbrev så är du alltid uppdaterad.