skärm där möte pågår

En medlemslunch och omvärldsspaning på temat att utveckla attraktiva livsmiljöer (2022).

En eftermiddag för kommuner på temat innovationsledning (2021)

En medlemslunch om hur man kan halvera utsläppen genom innovation (2021).

Digital årsstämma 2021 där Energimyndighetens gd Robert Andrén var gäst och samtalade med IQ Samhällsbyggnads vd Anita Aspegren. Samtalet gick mot vikten av att ta forskning till handling, att jobba tillsammans med storytelling och arbetet med attraktiva livsmiljöer.

Digital årsstämma 2020 där gästtalare var Elin Olsson, statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund. Fokus låg på den då kommande forskningspolitiska propositionen och pandemins konsekvenser för samhällsbyggnadssektorn.

Nätverk för kommuner som är medlemmar i IQ Samhällsbyggnad. Nätverket träffas regelbundet och har ofta inbjudna gäster.

IQ Samhällsbyggnads tre utskott - Nyttiggörandeutskottet, Synergiutskottet och Strategiutskottet - där de invalda ledamöterna träffas regelbundet.

Nyttiggörandeutskottets träff på Färgfabriken om hur kunskap kommer till praktisk nytta i olika organisationer (2021).

Arenor för samarbete kring attraktiva livsmiljöer, digitalisering och resurseffektivisering (arbetsgrupper bildas tillfälligt och tidsbegränsat).

Arbetsgrupp Ledarskap i Arena Tätposition Sverige

Workshop för att samla in synpunkter, erfarenheter och önskemål till sektorns inspel till den forskningspolitiska propositionen (2019).

Sommarmingel med lansering av rapport om innovation i bygg- och anläggningsbranschen (2018).

Lansering av idéskrift framtagen av det dåvarande Omvärlds- och framtidsutskottet (2017).

Bli medlem