Teodor Hovenberg, vd Envista

Vilka är Envista och vilka är era hjärtefrågor?
Envista har utvecklat en helt ny pedagogik för det strategiska energiarbetet i fastighetssektorn. Vi vill ta energieffektiviseringsarbetet till nästa nivå och erbjuder en digital plattform och ett kraftfullt arbetssätt för analys och visualisering av energisparpotentialer och tekniska styrkor i fastighetsbestånd eller hela energisystem. En av de unika sakerna med vårt arbetssätt är att vi på ett standardiserat sätt kompenserar för sådant som typ av verksamhet, geografiskt läge, byggnadsform och antal boende – det vill säga förutsättningar som fastighetsägaren inte kan påverka. Med vår pedagogik blir energiåtgärderna mer träffsäkra och lönsamma, tiden i energiomställningen kortas och naturresurser sparas genom att våra kunder kommer snabbare framåt i energiarbetet.

Bolaget grundades 2016 i Linköping, där vi fortfarande har vår bas. Min medgrundare David Björkvik har väldigt bred IT-kompetens och det är han som designat den matematiska plattformen, databasen och alla våra gränssnitt. Själv är jag i grunden pedagog och biolog och har arbetat som energistrateg och miljöchef i ett stort fastighetsbolag.

Vad ser Envista för utmaningar för att vi ska nå en mer hållbar samhällsbyggnadssektor?
Hela sektorn måste jobba mycket mer strukturerat, storskaligt och digitaliserat, för att skapa bra beslutsunderlag och ett bredare engagemang i energifrågan. Det finns en gigantisk potential, men just nu springer stora delar av sektorn på fel bollar. Man jagar hus som förbrukar många kilowattimmar per kvadratmeter uppvärmd golvyta, men det säger egentligen väldigt lite om byggnadernas tekniska status och förutsättningar att spara energi. Den bollen har fastighetsägarna sprungit efter i flera decennier och nu är det dags att börja jobba från ett annat håll. Det är därför vi i stället kompenserar för det ”brus” som beror på allt det som fastighetsägaren inte kan påverka – så att vi bättre ser var den tekniskt och ekonomiskt tillgängliga potentialen finns. För att kunna göra det nyttjar vi data som finns i våra nationella myndighetsregister, tillsammans med an AI-baserad benchmarkingmetodik. Vi strävar också efter att inkludera förutsättningarna i de lokala energisystemen i våra bedömningar av vilka åtgärder som är lämpliga i till exempel Västerås, Umeå eller Skövde.

Sektorn måste också bli bättre på att knyta ihop de stuprör som finns både inom och mellan organisationerna. De stora fastighetsbolagen har interna stuprör, där ofta ingen tar helhetsansvaret. Glappet mellan fastighetsägare och energibolag är ofta ännu större, vilket leder till suboptimeringar på samhälls- och energisystemnivå. Det handlar om att skapa ett gemensamt språkbruk och en gemensam förståelse för vilka utmaningar som finns i de olika energisystemen. Detta kräver att energibolag och fastighetsägare samverkar, vilket vårt arbetssätt möjliggör.

Envista vill utmana de traditionella sätten att jobba med energifrågorna i fastighetssektorn och målet är att hjälpa hela branschen att ta nästa evolutionära steg så att vi verkligen gör det som skapar nytta för naturresurshushållningen.

Vad hoppas ni kunna bidra med genom ert medlemskap hos oss?
Vi lyfter en fråga som traditionellt sätt är teknisk, men nu är det dags att inkludera förvaltning, kundvärde, hållbarhet, ledning och finansiell strategi och lyfta energieffektiviseringsfrågan till den nivå den förtjänar att vara på. Energikostnaderna är en överlevnadsfråga för många verksamheter och för oss som samhälle en hållbarhetsutmaning som vi måste hantera på ett mycket mer kraftfullt och holistiskt sätt.

Idag ser vi med tydlighet att det finns en konvergens mellan energifrågan, klimatfrågan, den ekonomiska och finansiella situationen och människors välmående. Det är dags att vi skalar upp och samarbetar. Vi på Envista har en idé som vi tror kan hjälpa många, både i Sverige och internationellt att nå sina energi- och klimatmål snabbare och billigare. Det hoppas vi att många kommer att vara intresserade av.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i IQ Samhällsbyggnad?
Envista ser medlemskapet som en möjlighet att komma in i debatten på nationell nivå. Vi ser fram emot att bredda vårt nätverk och samarbeta med IQ Samhällsbyggnad och de övriga aktörerna i branschen för att kunna etablera, sprida och vidareutveckla vårt arbetssätt så att det kan användas för att skapa största möjliga nytta för energiomställningen.


Vy ifrån Envistas gränssnitt, där faktisk värmeförbrukning (y-axeln) plottas mot benchmark (x-axeln). Den markerade fastigheten uppvisar en mycket bra trend efter genomförda energioptimeringsinsatser under perioden 2017-2019, där effektuttaget under vintermånaderna har gått ifrån ca 10 W/m3 till knappt 7 W/m3. Exemplet är hämtat ifrån AB Stångåstaden i Linköping.