Porträtt på Jonas Olsson.
Jonas Olsson, vd SVID

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, vill bidra till en hållbar samhällsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt genom att inspirera företag och organisationer att använda design som förhållningssätt och process i utvecklingsarbete. SVID arbetar med lärande, forskning, samverkan och påverkan. En stor del av verksamheten består av att driva projekt inom hållbar design. SVID skapar förståelse, förmedlar och för samman organisationer och företag som har designbehov med aktörer som erbjuder lösningar med hjälp av och genom design. Stiftelsen har en unik position som nationell och oberoende stiftelse med offentlig finansiering, och har möjlighet att inleda samarbeten med många olika samhällsaktörer. Nu blir SVID medlemmar i IQ Samhällsbyggnad och vi ställde några frågor till stiftelsens vd, Jonas Olsson.

Vad ser SVID för utmaningar för att vi ska nå en hållbarare samhällsbyggnadssektor?

– SVID ser genom sin unika kompetens inom designmetodik stora möjligheter att hantera de utmaningar som samhället står inför. Om designprocessen används på rätt sätt är den en starkt bidragande kraft till att hitta bättre lösningar och högre kvalitet i hur vi organiserar oss för att ta oss an utmaningar. Vi behöver en större samverkan mellan akademi, politik och samhällsbyggnadssektorn där designmetodiken får komma till sin rätt. Ett bra designarbete kräver att man kan hantera flera perspektiv parallellt och samtidigt vara problemlösare. Det kännetecknar god design, och det är där SVID kommer in.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i IQ Samhällsbyggnad?

– Vi på SVID vill kroka arm med fler olika branscher inom samhällsbyggarsektorn för att vi leva upp till vår vision om en hållbar samhällsutveckling genom design. Genom att gå med i IQ Samhällsbyggnad får vi tillgång till ett nätverk där vi vet att vi kan utveckla, och utvecklas.

Vad hoppas ni kunna bidra med genom ert medlemskap hos oss?

– Mycket! SVID har en unik position som statligt finansierad stiftelse för forskning och utveckling inom industridesign. Vi har en lång erfarenhet av samhällsbyggnadsprojekt inom stiftelsen. Det är viktiga erfarenheter just nu i genomförandet av politiken för Gestaltad livsmiljö, utmaningarna i Agenda 2030 och Parisavtalet. Här behövs SVID mer än någonsin. Design kommer inte att lösa vår tids utmaningar, men förutsättningarna för att lyckas ökar om man tar in en designers sätt att tänka i de processer som ska ta sig an utmaningarna.