Porträttfoto med Bengt Christensson, vd CMB.
Bengt Christensson, vd CMB.

Vi är glada att hälsa CMB välkomna som medlemmar i IQ Samhällsbyggnad. CMB, Centrum för Management i Byggsektorn, arbetar med kunskapsutbyte mellan akademi, företag och offentliga aktörer för att utveckla management och ledarskap i samhällsbyggnadssektorn. Under hösten 2020 arrangerar CMB, IQ Samhällsbyggnad och Boverket en seminarieserie om hur vi kan vända negativa trender inom samhällsbyggandet genom att arbeta med ledarskap och gemensamma mål. Bengt Christensson är vd för CMB och vi har ställt honom några frågor om samarbete, ledarskap och vad som händer härnäst.

Vill du veta mer?

Läs mer om CMB

Hej Bengt, vilket är det viktigaste skälet till att CMB kommer med som medlem i IQ Samhällsbyggnad?

CMB och IQ Samhällsbyggnad har under fört en dialog en tid om att utöka sin samverkan. Syfte att utveckla organisationerna med fokus på det gemensamma intresset för att stärka samhällsbyggnadssektorn. Tillsammans har vi identifierat ett flertal områden där vi kan bidra till varandras utveckling framåt. Vi på CMB är starka inom ledning, styrning och management och har ett välutvecklat nätverk, framförallt i Västsverige. IQ Samhällsbyggnad är en samlande och neutral nod för hela samhällsbyggnadssektorn, vilket ger en stor möjlighet till inflytande på såväl forskningspolitik som i dialogen med sektorns aktörer. Båda organisationerna har ett tydligt fokus på kommunikation inom forskning, innovation och utveckling i samhällsbyggnadssektorn. Båda organisationerna arrangerar bland annat välbesökta seminarier och mötesplatser. Idag verkar CMB främst i västra Sverige, men den forskning som vi finansierar har ett vidare perspektiv och är intressant för hela landet. Det är därför naturligt att vi söker samarbete med nationella aktörer som IQ Samhällsbyggnad.

IQ Samhällsbyggnad vill ta Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande, hur vill ni bidra på vägen?

CMB har som uppdrag att utveckla kunnandet inom management och ledarskap hos samhällsbyggnadssektorns aktörer. Ledningsfrågor är centrala för hur vi uppnår hållbarhet. Med engagerade ledare drivs hållbarhetsarbetet framåt. Vår ledarskapsvecka i september 2020 handlar om om klimatledarskap och är ett bra exempel på hur vi bidrar till att lyfta managementfrågor i ett hållbarhetsperspektiv. Utöver det driver vi ett flertal tematiska grupper för kunskapsutveckling. Här ingår privata och offentliga aktörer tillsammans med akademin. På så sätt bygger vi tillsammans upp ett bättre och mer professionella ledarskap i branschen och i förlängningen ett mer effektivt och hållbart samhällsbyggande.

Om du blickar framåt till år 2030, hur hoppas du att vårt sätt att arbeta har förändrats då?

Framför allt behöver vi få upp förändringstakten inom samhällsbyggandet. Vi behöver en snabbare omställning för att nå hållbarhetsmålen, och då behöver vi öka vår förmåga att arbeta gränsöverskridande mellan branscher, men också över sektorsgränser. Till år 2030 hoppas jag att vi har organiserat vår sektor så att vi drar full nytta av digitaliseringens möjligheter. Jag tycker att vi fortfarande försöker anpassa tekniken efter hur vi organiserar oss i branschen och inte tvärtom. Till år 2030 tror jag också vi får se fler av traineerna i CMB:s traineeprogram på ledande positioner. De är tränade i att arbeta gränsöverskridande då de kommer från både från privat och offentlig verksamhet och olika branscher. De är i praktiken tränade i att pröva möjligheter i stället för att leta hinder.

Läs mer om om CMB!