Ann Palmér och Sebastian Olsson, Ekan Management

Vilka är Ekan Management och vilka är era hjärtefrågor?

- Ekan Management är ett oberoende managementkonsultbolag med över 30 års erfarenhet av nytänkande och vi arbetar brett med styrnings- och ledningsfrågor samt verksamhetsutveckling i såväl privata bolag som offentliga sektorn. Vi är ca 70 medarbetare och totalt 140 konsulter över hela landet med kontor i Göteborg och Stockholm.

- Vi arbetar med att utmana etablerade strukturer för styrning och ledning i syfte att hjälpa verksamheter att anpassa sig till en omvärld i allt snabbare förändring. Samverkan, digitalisering och dynamiska synsätt är återkommande i det mesta vi tar oss för. Och att hjälpa våra kunder att skapa morgondagens verklighet, såklart!

Vad ser Ekan Management för utmaningar för att vi ska nå en mer hållbar samhällsbyggnadssektor?

- Vi jobbar löpande med vårt CRS (Corporate Social Responsibility) och ser omställning och utveckling som nödvändigt för att nå de samlade hållbarhetsmålen. Målen kommer inte kunna nås med mindre än att vi samverkar mer och accepterar den osäkerhet som kommer av förändring.

- Vi ser det som en självklarhet att styrmodeller och samarbetsformer baserat på tillit måste utvecklas hand i hand med nya material och tekniker. Detta innebär att vi kommer behöva samarbeta ännu närmre varandra inom och mellan organisationer med olika kompetenser, erfarenheter och kultur för att möjliggöra utvecklingen på alla plan. Det är en stor utmaning som vi gärna antar tillsammans med övriga sektorn.

- Genom närmare samarbete kommer det även krävas utvecklade styrmodeller som gynnar alla involverade och troligen även nya sätt att styra genom utformning av mål, resursallokering och hur resultat av investeringar följs upp och jämförs.

Vad hoppas ni kunna bidra med genom ert medlemskap hos oss?

- Vi på Ekan jobbar alltid för att utmana, involvera och förverkliga. Genom den breda erfarenhet vi har från samhällsbyggnadssektorn och andra sektorer kan vi bidra med nya synsätt inom framförallt ledning och styrning i samtliga skeden i samhällsbyggnadsprocessen.

- Vi vill dela med oss av hur dynamiska styrmodeller kan bidra till att förverkliga nya idéer och hjälpa till att överföra kunskap från branscher som genomgått stor förändring och där samhällsbyggnadsbranschen kan dra nytta av redan genomförda innovationer inom ledning och styrning.

- Under hösten 2022 kommer vi dessutom att genomföra ett särskilt initiativ då vi genom ett öppet webbinarium i tre delar diskuterar hur just dynamiska styrmodeller kan bidra till en effektiv samverkan i samhällsbyggnadssektorn genom att man arbetar med mål, tillit och engagemang. Anmälan öppnar inom kort och första webinariet är den 1 september.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i IQ Samhällsbyggnad?

- Genom IQ Samhällsbyggnad hoppas vi kunna vara med och bli en mer integrerad del av utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn. Vi hoppas på att bygga nätverk med andra som är intresserade av att hitta nya sätt för att driva och leda samhällsbyggnadsverksamheten framåt.

- Den bredd av kompetens och erfarenhet som finns inom IQ Samhällsbyggnad innebär förstås också en möjlighet för oss att öka kunskapen om sektorns utmaningar och prioriterade behov av utveckling. Där vi engagerar oss vill vi vara med och bidra till nya perspektiv och vara en del av ansträngningarna för att både förändra och förverkliga hur man arbetar med att ta sig an utmaningar och anpassar sig efter en omvärld där kompetensförsörjning och hållbarhet blir allt viktigare att förhålla sig till.