Vi säger varmt välkomna till Myloc som medlemmar i IQ Samhällsbyggnad!

Anders Eklund

Anders, vad är den största utmaningen för samhällsbyggarsektorn?
Det här är en bransch som både behöver behålla entreprenörskapet och samtidigt industrialiseras. En av de stora utmaningarna är att dra nytta av möjligheterna med digitalisering och data på ett sätt som gör avtryck i ökad effektivitet och lönsamhet tillsammans med minskad osäkerhet och risk. För att lyckas med det kommer branschen att ställa nya krav i byggproduktionen på arbetssätt och transparens.

Vilka trender och förändringar ser ni framåt?
Den viktigaste förändringen är att aktörer högt uppe i värdekedjan nu successivt ökar kraven, bland annat på ökad transparens och förmåga att leverera mätbara nyckeltal. Det kommer att bidra till utvecklingen av effektiva digitala hjälpmedel. Ett annat område där vi kan se att branschen själv uttrycker frustration är förmågan att arbeta både top-down och bottom-up. Det vill säga förmåga att implementera strategier i daglig produktion - och ta tillvara erfarenheter och skala upp dem i linje med strategierna.

Myloc

Myloc arbetar sedan 2013 med digitalisering och effektivisering av byggproduktionen genom att erbjuda ett helhetskoncept för bygglogistik. Över 400 projekt har arbetat aktivt i Myloc Construction sedan start och i dagsläget använder cirka 3 000 användare systemet i drygt 100 projekt.

Vad tycker ni är fördelen med att samverka kring utveckling och innovation?
Erfarenhetsdelning och gemensamma initiativ inom utveckling och innovation kommer att accelerera utvecklingen och öka svenska företags konkurrenskraft i förhållande till utländska konkurrenter och öka branschens attraktivitet som arbetsplats. För att nämna ett exempel.

Att få vara med om branschens förändringsresa mot ökad digitalisering är både inspirerande och ger anledning till ödmjukhet. Många verkliga förändringar bygger på en förändring hos flera aktörer. Vi tror därför att öppenhet och delaktighet är viktiga ingredienser och IQ samhällsbyggnad, upplever vi, utgör en bra plattform för detta.