Gå till innehållet

Röster om att vara medlem

Att vara medlem i IQ Samhällsbyggnad ger dig ett försprång genom ny kunskap och möjlighet att påverka sektorns satsningar på forskning och innovation. Läs mer om varför våra medlemmar valt att engagera sig. Är du redan medlem och vill engagera dig eller driva en fråga - kontakta oss!