Allmänt

Denna policy avseende integritet beskriver hur IQ Samhällsbyggnad samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt längst upp på webbplatsen.

Integritetspolicyn gäller då IQ Samhällsbyggnad tillhandahåller tjänster och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Program och projekt

Denna integritetspolicy gäller även för de program och projekt som IQ Samhällsbyggnad driver förutom BIM Alliance och Bygginnovationen som har egna integritetspolicys.

Personuppgiftsansvarig

IQ Samhällsbyggnad är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling av personuppgifter som samlas in via denna webbplats sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Anmälningar till prenumerationer, medlemsansökan och event

Personuppgifter (e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av något av våra nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant på något av våra nyhetsbrev.

Personuppgifter (namn, företag, adress, e-post, kostavvikelser samt andra uppgifter som du lämnar i samband med event) sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av konferensmaterial och utvärderingsenkäter. Namn och organisation finns med på deltagarförteckningen som delas ut vid evenemanget om inget annat meddelats oss. Vid de tillfällen vi tar betalt för event sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Rätt att begära information

Vill du veta om IQ Samhällsbyggnad behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas hos IQ Samhällsbyggnad och att få uppgifter korrigerade.

Hur du begär ut informationen

Ett så kallat registerutdrag, kan du begära ut gratis en gång per år, med den information som vi har registrerad om dig. En begäran om ett registerutdrag måste skrivas under och skickas till oss med post på följande adress:

IQ Samhällsbyggnad
Drottninggatan 33
111 51 STOCKHOLM

Kakor

IQ Samhällsbyggnad använder så kallade ”kakor” på webbplatsen för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra kakor användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av kakor kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.