Smart Built Environment – ett program för framtidens effektiva samhällsbyggande

Nätet

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid. Smart Built Environment är ett program för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Programmet startar i januari 2016 men "tjuvstartar" under hösten 2015.

Digitaliseringen förändrar samhällsbyggnadssektorn 

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Programmet "Smart Built Environment" tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. Pågående initiativ samordnas, kompletteras och växlas upp. Genom programmet säkerställs också de offentliga aktörernas engagemang och stöd, liksom en långsiktig statlig satsning, vilket är nödvändigt för framgång.

Gemensam informationsinfrastruktur är nyckeln

En gemensam informationsinfrastruktur är nyckeln till förändringen. Ett obrutet informationsflöde med affärsdrivna tillämpningar inom BIM, GIS och industriella processer skapar nyttor för företagen, brukarna och samhället. Det unika med detta program är just integrationen mellan BIM, GIS och industriella processer, som ökar potentialen att ta tillvara digitaliseringens alla möjligheter.

Insatserna i programmet omfattar forskning, utveckling och innovation, och hanterar den digitala infrastrukturen, affärsdrivna tillämpningar i företag och integrering av processerna. Programmet skapar ny kunskap, kompetens, tjänster och produkter.

Fördelarna är många

Smart Built Environment banar väg för samhällsbyggnadssektorns kliv in en digital värld där information strömmar sömlöst och på så sätt öppnar för nya affärsmodeller, högre kvalitet, lägre kostnader och ökad lönsamhet för samhället, företagen och användarna.

Målen med programmet är att minska sektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn.

Programstart i januari 2016

Under hösten 2015 kommer programmet formeras och organiseras. Den 12 oktober hölls en kick-off för prgrammet med omkring 120 deltagare.

Officiell programstart är januari 2016 och första utlysningen kan förväntas under första kvartalet 2016.

Programmets webbsida www.smartbuilt.se lanseras under november och första numret av nyhetsbrevet utkommer i oktober. Prenumerera här.  

Mer information

Ladda ned ansökan från februari 2015 (pdf på engelska) Läs mer

Ladda ner agendan Smart Bulit Environment från 2013 som ligger till grund för ansökan (pdf på engelska) Läs mer

Film: Därför måste vi få till ett strategiskt innovationsprogram Läs mer (film)

 
Logotyp Smart Built Environment

Nyhetsbrev Smart Built Environment

Vill du prenumerera på Smart Built Environments nyhetsbrev?

Anmäl dig här!arrow

Läs mer om Smart Built Environment

Nyfiken på det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment?

Till www.smartbuilt.searrow