Kick-off för Smart Built Environment

Nätet

151012. Omkring 120 deltagare samlades för att få veta mer om det nya programmet för digitalisering och industralisering i samhällsbyggandet - Smart Built Environment.

Salen på Nordic Light Hotel i Stockholm var fullsatt och förväntan hög när Ronny Andersson, från Cementa och ordförande i interimstyrelsen, hälsade alla välkomna till startmötet för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Dagen till ära lanserades även Smart Built Environments logotyp och grafiska profil.

Ronny Andersson hälsar välkommen

Under förmiddagspasset fick deltagarna bland annat veta hur programmet kommit till, hur det kommer att drivas, hur processen för utlysningar och strategiska projekt kommer att gå till och hur man gör för att engagera sig. Talare under detta pass var den programledning som nu arbetar med att starta upp programmet; Ronny Andersson, Cementa,  Elisabeth Argus, Stockholm stad, Helena Gibson Ek, IQ Samhällsbyggnad, Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad och Lars Stehn, Luleå tekniska unversitet. Deras presentationer finns att ladda ned till höger tillsammans med övriga presentationer från dagen.

Digitalisering och framtidens intelligenta samhällsbyggande var temat när dagens inspirationstalare äntrade scenen. Linus Bille, TechnoCreative och Digital innovatör, bjöd på ett reflekterande och inspirerande föredrag om hur digitaliseringen förändrar vår värld i grunden. Han gav sitt eget "teknikreativa" perspektiv på den digitala utvecklingen och hur den påverkar oss idag och i framtiden. Gaming, drönare, robotar och 3D-printning kommer hjälpa oss att bygga framtidens samhälle.

Linus Bille

Smart Built Environment är 1 av 16 strategiska innovationsprogram (SIP) som fått finansiering inom satsningen på strategiska innovationsområden (SIO), som VINNOVA, Formas och Energimyndigheten gemensamt står bakom. Emma Gretzer från Formas var nästa talare och hon gav myndigheternas syn på denna satsning. Hon var tydlig med att det är aktörerna själva som sätter agendan inom de strategiska innovationsprogrammen, inte myndigheterna. Att programmen är öppna och transparanta är dock viktiga krav från myndigheternas sida. Smart Built Environment har Formas som huvudman. Läs mer om SIP och SIO på VINNOVAS webbplats

Emma Gretzer från Formas

Det sista passet under eftermiddagen ägnades åt gruppdiskussioner kring innovation labs, test- och demoanläggningar, vilket kommer att bli viktiga inslag i programmet framöver. 

Dagens avslutades med mingel och tillfälle att ställa frågor till programledningen.

Den som vill följa arbetet inom Smart Built Enviroment kan prenumera på programmets nyhetsbrev, vars första nummer kommer i slutet av oktober. Prenumerera här.

Programmets webbplats www.smartbuilt.se lanseras under november.

Olle Samuelson

Helena Gibson Ek berättar om kommunikationen i programmet