Kort om projektet

En projektgrupp med representanter från Sveriges Bygguniversitet och IQ Samhällsbyggnad arbetar med att skapa förståelse för de behov av satsningar som finns inom akademin, och som hela samhällsbyggnadssektorn är beroende av. I en första fas av projektet tar vi nu fram en projektplan som inkluderar olika aktiviteter, bland annat viktiga aktörer att träffa.

Bakgrund

Med forskning menar vi den vetenskapliga forskning som utförs av doktorander, forskare, lektorer och professorer vid universitet och högskolor. En stor del av den här forskningen sker i nära samverkan med samhälls- och näringslivsaktörer, nationellt och internationellt.

En välfungerande samhällsbyggnadssektor kräver tillgång till välutbildade ingenjörer och arkitekter. För att högskolan ska kunna bidra med det krävs kompetenta universitetslärare. Att få fram en universitetslektor tar cirka tio år och en professor kan kräva mer än 15 år. Vägen till specialisering inom högskolan går via fem års doktorandstudier och ytterligare tre till fem års självständig forskning. Till detta krävs riktade satsningar som möjliggör akademisk forskning både på doktorandnivå och för redan disputerade forskare. För att få fram kompetenta universitetslärare krävs alltså en samhällsinvestering i form av långsiktiga forskningsmedel.

Hör av dig till IQ Samhällsbyggnad är intresserad av att få veta mer om projektet!

Läs mer om Sveriges Bygguniversitet