Börjar:
Slutar:
Plats:
Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Under informationsmötet kommer Vinnova att berätta mer om utlysningen, ansökningsprocessen samt vilket stöd de kan erbjuda de som är intresserade av att söka. Den slutgiltiga utlysningstexten kommer att publiceras i samband med att utlysningen öppnar i slutet av oktober.

Ytterligare information om utlysningen på JPI Urban Europes webbplats

Anmälan

Vinnovas anmälan öppnar inom kort.

Kontaktpersoner

Lars-Gunnar Larsson
E-post: lars-gunnar.larsson@vinnova.se
Telefon: 08-473 31 37

Felicia Gustafsson
E-post: felicia.gustafsson@vinnova.se
Telefon: 08-473 30 79

Uppdaterad den