Börjar:
Slutar:
Plats:
Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

Välkommen till ett lunchseminarium som fokuserar på kommuners förutsättningar att arbeta strategiskt och kontinuerligt med forskning och innovation som en del av verksamheten. IQ Samhällsbyggnads kommunnätverk delar med sig av erfarenheter av att arbeta innovativt i olika skeden och på olika planeringsnivåer.

Låt dig inspireras av hur Umeå satt innovation som en bärande del av stadens utvecklingsstrategi, hur Västerås nyttjar de långa ledtiderna i stadsutvecklingsprojektet Mälarporten till att planera för strategisk kunskapsinhämtning och hur Uppsala samarbetar med lokala byggherrar i projekt Rosendal för att förverkliga högt flygande visioner i tävlingsskedet i konkreta åtgärder i stadsdelen i implementeringsskedet.

Ta tillfället i akt att lära av Stockholms strategi för smart och uppkopplad stad, Skellefteås erfarenheter av innovationsupphandling och Trollhättans initiativ att nyttja stadens lekplatser som en strategisk resurs och Stockholms pionjärarbete att ta fram en innovationsstrategi för hela staden. Dessa erfarenheter tas som utgångspunkt för att diskutera kommunernas roll som visionärer, beställare, upphandlare, samverkanspartner och pådrivare av innovationer som ökar omställningstakten till hållbarare städer i en dialog med representanter för de forskningsfinansierande myndigheterna.

- Vilka incitament, drivkrafter och hinder finns på vägen?
- Vad krävs i form av incitament och strukturella förändringar i hur utlysningar och
stödsystem utformas för att underlätta städers medverkan i FoI-projekt?

Vid seminariet presenteras Kommunförbundet Skånes skrift Kommuner och forskning i samverkan – 14 goda exempel i Skåne.

Läs mer om kommunnätverket

Program

11.00 Välkomna och inledning
Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad, moderator
Katarina Schylberg, programansvarig IQ Samhällsbyggnad, ansvarig för IQ Samhällsbyggnads kommunnätverk

11.15 IQ Samhällsbyggnads kommunnätverk presenterar en palett av erfarenheter
Nedslag där talarna delar med sig av viktiga erfarenheter, utmaningar och framgångsfaktorer från exempel som spänner över innovationsstrategier för en hel kommun, strategi och implementering på stadsdelsnivå och innovationsupphandling.

Innovation som del i stadens utvecklingsstrategi
Albert Edman, utvecklingsstrateg, Umeå kommun

Strategi för smart och uppkopplad stad
Gunnar Björkman, innovationsdirektör, Stockholms stad

FoI-strategi för stadsutvecklingsprojektet Mälarporten
Sanna Edling, projektchef, Mälarporten, Västerås stad

Förverkliga visioner och innovationer i implementeringsskedet
Anna Sander, projektchef, Rosendal, Uppsala kommun

Innovationsupphandling – samarbete och innovativt tänk
Hans Andersson, stadsbyggnadschef, Skellefteå kommun

Lekplatser som strategisk resurs i den attraktiva stadskärnan
Jörgen Einarsson, projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen, Trollhättans stad

Kommuner och forskning i samverkan – 14 goda exempel i Skåne
Marja Boström, strateg FoU, Kommunförbundet Skåne


11.40 Diskussion
Tid för uppföljande frågor till talarna och att lyfta gemensamma erfarenheter på en strukturnivå.

12.00 Paneldiskussion om kommunernas roll och ramvillkor i FoI-satsningar
En paneldiskussion om kommunernas roll för att driva på innovation och utveckling i städer generellt och specifikt i nuvarande och planerade FoI-initiativ. Finns det behov av förändrade ramvillkor och nya instrument för att stärka kommunernas förutsättningar att leda och delta i FoI-satsningar?
Deltagare: Erica Eneqvist, forskare RISE, Thomas Bergendorff, Vinnova, Kajsa-Stina Benulic, Energimyndigheten samt representanter från Formas, Boverket och Naturvårdsverket

Anmälan

Seminariet är avgiftsfritt. Vi vill ha din anmälan senast den 20 september.

Ange namn på organisation eller företag
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.

I IQ Samhällsbyggnads integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Uppdaterad den