Börjar:
Slutar:
Plats:
Viable Cities, KTH, Teknikringen 10B, Stockholm

JPI Urban Europe är ett initiaitiv för forskning- och innovation där finansiärer från EUs medlemsländer samverkar. Just nu tas en ny agenda fram för att rikta in forsknings- och innovationsinsatserna inom initiativet från 2020 till 2026 (Strategic Research and Innovation Agenda - SRIA). Ett steg i denna process är att genomföra konsultationer kring det utkast till agenda som tagits fram. Detta event är den nationella konsultation som sker i Sverige. Synpunkter från nätverket runt Viable Cities är av stort intresse och JPI Urban Europe som därför inbjuder denna konsultation tillsammans med Viable Cities.

Fokus i konsultationen utifrån utkastet till SRIA är de fem dilemman som utpekas (Digital transitions and urban governance, Liveable and functional urban areas, Urban robustness and turbulence, Land-use and urban infrastructures, Public spaces and inclusive urban neighbourhoods) och insatserna för forskning och innovation.

Program

11:30-12:00 Registrering
12:00-12:45 Introduktion med lunch: Viable Cities & JPI Urban Europe
12:45-14:50 Workshop: framtida forskning och innovation JPI Urban Europe
14:50-15:00 Avslutning

Läs mer och anmäl dig här.

Uppdaterad den