Börjar:
Slutar:
Plats:
Lindholmen Conference Center, Göteborg
CIVIC-projektet, där IQ Samhällsbyggnads medlem Lindholmen Science Park genom Closer deltar, ska utveckla förutsättningar för deltagande i utvärderingar av alternativa åtgärder gällande transporter och logistik i samband med byggprojekt för att kunna minimera störningar och förbättra energieffektivitet.

Projektet startade 2016 och är ett europeiskt samarbete som fått stöd från JPI Urban Europe och Europeiska kommissionen.

Anmälan

Läs mer om evenemanget och anmäl dig
Konferensen arrangeras av DenCity och CIVIC.

Ytterligare information

Läs mer om JPI Urban Europe

Uppdaterad den