Börjar:
Slutar:
Plats:
Kistamässan, Stockholm
Arbeta Smart 2018

Med smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta handläggningstider och planerings- och byggtider, minska kostnaderna och begränsa miljöpåverkan. Helt nya möjligheter skapas genom visualisering, geografiska analyser och effektiva digitala informationsflöden.

Arbeta smart inom planering & byggande 2018 är en konferens om smarta lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, med koppling till byggande och förvaltning. Här träffar du andra som också vill snabba på digitaliseringen inom området.

Läs mer och anmäl dig via Geoforum Sveriges webbplats.

Uppdaterad den