Börjar:
Slutar:
Plats:
Linköping Konsert & Kongress

Ämnena på Kartdagarna 2018 rör sig om smarta informationsflöden som bygger hållbara samhällen och hur vi kartlägger framtiden. Här erbjuds tillfällen att ta del av digitaliseringens möjligheter. Genom innovationer och samverkan mellan privata företag, kommuner och myndigheter, förenkla, effektivisera och utveckla samhällsbyggandet och olika branscher där digitala geodata behövs eller efterfrågas.

Smart Built Environment bidrar med två seminarier förmiddagen den 22 mars under avdelningen "En sammanhållen samhällsbyggnadsprocess":

  • Digsam – digital samhällsbyggnadsprocess – ett projekt prioriterat av regeringen. Föreläsare: Elisabeth Argus, BonaCordi AB
  • Modellbaserat obrutet informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen
    Föreläsare: Monica Ek WSP, Josephine Nellerup, Malmö stad, Martin André,
    Lantmäteriet, Marie Malmberg Falu kommun och Ulf Hedlund, Tyréns

Mer information om Kartdagarna kommer under våren. Du kan redan nu ta del av ett preliminärt program här.

Uppdaterad den