Börjar:
Slutar:
Plats:
Bygget fest & konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm
Inom samhällsbyggandet är drönare ett viktigt och effektivt verktyg med stor potential för datainsamling. Drönare används för att, med kamera och sensorer, samla in och visualisera data inom till exempel fysisk planering, byggande, gruvindustri samt skogs- och jordbruk.

Med drönare kan vi samla in stora mängder data. Men vad kan vi göra med informationsmängderna och vad är egentligen möjligt? För att visa på nyttan, informera om dagens och framtidens möjligheter och reda ut läget i regelverket arrangerar Geoforum Sverige och BIM Alliance den fjärde konferensen om ämnet. Här får du inspiration och kunskap om hur drönare som datainsamlare kan och får användas inom ditt expertområde och hur du jobbar effektivt med datamängderna.

Direkt till anmälan

Preliminärt program

Vi arbetar ännu med programmet och det tillkommer talare efter hand

Boka tidigt – få rabatt!

Om du bokar din plats på konferensen senast den 4 december så får du 500 kr rabatt på deltagaravgiften, oavsett om du är medlem eller inte. Så anmäl dig redan idag!

09.15 Registrering, fika och utställningsbesök

10.00 Regelverk och initiativ

Lagar och regler förändras med teknikutvecklingen, och inom drönarområdet händer det mycket. Både nya nationella och internationella regelverk som rör drönare tas fram. Här reder vi ut vad som gäller och presenterar även initiativ som främjar utvecklingen inom området!

Nya svenska regler för drönare, nya möjligheter!
Remi Vesvre, ledningsstrateg, Transportstyrelsen

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler för drönare i Sverige. Rémi Vesvre från Transportstyrelsen förklarar varför man valde att justera de Svenska regler trots att EASA kommer snart med EU-gemensamma regler för drönare, samt innebörden av dessa ändringar och dess betydelse för svenskt näringsliv.

Drone Center Sweden, för säker utveckling av drönare
Urban Wahlberg, chef Drone Center Sweden

Forskning och nya sensorer för drönare/UAV
Åke Sivertun, projektledare och professor, RISE SICS East/Linköpings Universitet

Vinnova och RISE har tillsammans med Drone Center Sweden organiserat en testbädd for forskning och utveckling i Västervik. Projektet som är på fyra år kommer att omsätta cirka 20 miljoner kronor. Syftet är att utveckla dagens "dumma" UAVer (Unmanned Aerial Vehicles) med ofta skumögda bildsensorer till avancerade kanske självflygande plattformar och bärare av nya avancerade sensorer.

En nationell drönarstrategi
Erik Ottoson, riksdagsledamot (M)

Riksdagen har sagt att den vill se en nationell drönarstrategi. Vad innebär det? Hur långt har arbetet kommit? Vad får det för effekter för användningen av drönare i Sverige?

12.00 Lunch och utställningsbesök

13.00 Nytta och inspiration

Datainsamling med drönare kan effektivisera och skapa nya möjligheter inom ditt expertområde. Under konferensen visar vi upp flera kreativa och bra exempel på hur man just nu använder drönare och den data som samlas in.

Drönarens mångsidiga arbetsområden i en kommun
Annika Hovberg, verksamhetschef Geografisk information, Norrköpings kommun

Norrköping har under flera år legat långt fram i 3D utvecklingen och vid de stora infrastrukturprojekten som pågår i staden har 3D-modeller och visualisering blivit ett naturligt inslag i samhällsbyggnadsprocessen. Att på ett effektivt och snabbt sätt fånga in data har blivit ett behov för att kunna försörja/stödja processen. I Norrköping har vi precis startat upp verksamheten kring drönare och har redan upplevt ett ökat intresse kring våra produkter och vad drönaren klarar av att leverera.

Trafikverkets förvaltning av järnvägsnätet med drönare
Joakim Fransson, Trafikverket

Erfarenheter av drönare och drönardata inom georisker
Mats Öberg, GIS-arkitekt, SGI, Statens Geotekniska Institut

SGI har verksamhet inom området georisker och naturolyckor. För att få en bild av topografin till exempel vid ett inträffat skred (en snabb process) eller stranderosion i exempelvis Skåne (en långsam process) kommer drönare till nytta. SGI bedriver nu utvecklingsverksamhet med drönare och har tillstånd från Länsstyrelsen att fotografera i 10 kommuner.

Parallella föredrag med pitchar:

Följande fyra presentationer körs parallellt i olika lokaler. Talarna får börja med att pitcha sin presentation i plenum, därefter väljer du vem du vill lyssna på.

1. Drönare i skogen
Johan Ekenstedt, verksamhetsutvecklare planering, Sveaskog

Hur täcker man maximal areal på enklast möjliga sätt? I skogsbruket begränsas vi av reglerna på en maximal flyghöjd på 120 meter, hur kan vi trots detta täcka så stora områden som möjligt för att få digitala produkter. Sveaskog berättar om sina erfarenheter med georefererad video, stillbilder med dess footprint och hur man snabbast får ortofoton över stora områden.

2. High-precision point-clouds from UAVs
Søren Nørmølle, Partner and Head of the BIM Department, LE34 (Danmark)

Learn how UAVs can help you to achieve high-precision point-clouds of building sites and constructions. With state of the art photogrammetry and drones, you can make day to day 3D-models to document building progress and calculate precise volumes and areas. The new digital photogrammetric technologies allows you to produce as-built documentation on a level that has not been possible before.

3. Drönare inom räddningstjänst
Stefan Haggö, Ledningslärare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Om att använda drönare som beslutsstöd vid räddningsinsats. Här presenteras också exempel på nytta före och efter insatsen.

4. Riksbyggen gör 3D-modeller av hus med drönare
Göran Danling, Riksbyggen och Katarina Nylander, Spotscale

14.30 Eftermiddagsfika och utställningsbesök

15.00 Forskning och framtid

Vad händer framöver? Ny teknik, enorma datamängder och förmågan att analysera datan öppnar upp nya dörrar inom samhällsbyggandet. Tillsammans med experter spanar vi in i framtiden och tar reda på vad som väntar runt hörnet.

Helena Samsioe, vd på drönartjänsteföretaget Globhe
Helena Samsioe, vd på drönartjänsteföretaget Globhe

KEYNOTE: Drönare och AI hjälper FN att navigera rätt
Helena Samsioe, vd, Globhe

I Malawi har Globhe tillämpat drönare och AI i kartläggningsuppdrag för FN. Det har vidgat möjligheterna att exempelvis kunna förutse svår torka och översvämningar. Det finns även många andra intressanta tillämplingsområden.
Läs vår intervju med Helena Samsioe om Globhe

Drönare i en Not Boring testbädd
Petra Dalunde, COO (programchef), Urban ICT Arena

Den öppna IKT-testbädden och samverkansarenan för den hållbara och uppkopplade staden – Urban ICT Arena – satsar på drönare. Läs vår intervju med Petra Dalunde

Petra Dalunde, COO (programchef), Urban ICT Arena
Petra Dalunde, COO (programchef), Urban ICT Arena

Drönare i precisionsodling och fältförsök
Örjan Berglund, forskare, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Drönare är en relativt ny plattform för att bära sensorer i lantbruket och i fältforskningen. Här får du ta del av pågående användning i jordbruket och vissa tjänster som utvecklats för att generera styrfiler för lantbruksmaskiner samt vad som händer inom fältforskningen.

Geodataanalytiker – en nyckelfunktion i morgondagens smarta städer!
Elisabeth Argus, vd BonaCordi AB och ordförande i Geoforum Sverige

Sveriges kartläggning är i förändring. En utvecklingsresa pågår med ett nytt synsätt på geodatainsamling och bearbetning där drönare har en central plats. Roller, ansvar, förtroende och det offentliga åtagandet är i förändring och utveckling med medborgaren som resurs.

16.30-18.00 Mingel

Utställning

Under konferensen arrangerar vi en utställning med medverkan från aktörer i BIM- och geodatabranschen som erbjuder teknik och tjänster kopplade till datainsamling med drönare. Vill du synas i samband med konferensen? Ta del av vårt erbjudande!

Priser

  • 3 500 kr (3 000 kr innan 4 december), för medlemmar i BIM Alliance eller Geoforum Sverige
  • 4 500 kr (4 000 kr innan den 4 december), för dig som inte är medlem
  • Studenter, begränsat antal gratis-platser och sedan i mån av plats

I priserna ingår morgonkaffe, lunch, eftermiddagsfika och avslutande mingel

Anmälan

Anmäl dig till konferensen senast den 15 januari 2018. Avanmälan accepteras till samma datum och sedan faktureras du anmälningsavgiften. Studenter betalar en avgift om 500 kr vid utebliven närvaro.

Medlemmar i BIM Alliance och Geoforum Sverige har rabatt på deltagaravgiften


Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt

Uppdaterad den