Börjar:
Slutar:
Plats:
Open Lab, Valhallavägen 79, Stockholm

Arrangör: Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling

Registrering och frukostfika från kl. 9 och lunchmingel kl. 12–13 för de som vill.

På programmet

  • Formas informerar om utlysningen och besvarar frågor.
  • Erik Westin, ordförande i IQ Samhällsbyggnads Framtids- och omvärldsutskott, berättar om idéskriften Är vi redo för en samhällsomvandling?
  • Eva Persson från Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet, som sedan 2009 har arbetat med att främja tvärvetenskapliga samarbeten över fakultetsgränserna, pratar om fallgropar och framgångsfaktorer.
  • Match-making-aktivitet som uppmuntrar nätverkande med andra potentiella sökande och tvärvetenskapliga partners.
  • Paneldiskussion om synteser med Formas, Energimyndigheten och Vinnova. Vad hoppas finansiärerna få ut av synteserna? Vad innebär det att ta fram en syntes av god kvalitet?

Mötet vänder sig främst till forskare. Huvudsökande ska vara forskare, med avlagd doktorsexamen, verksamma vid universitet, högskola eller forskningsinstitut. Andra samhällsaktörer kan och får medverka i ansökningar, men det finns inga krav på medfinansiering.

Anmäl dig till Dialogmötet på Formas webbpalats

Utlysningen som öppnar 14 december har två delar:

  • Synteser – Vad vet vi idag och vad behöver vi ta reda på för att skapa hållbara samhällen?
  • Forskningsprojekt – Fokus på medborgare och aktörer i det hållbara samhällsbyggandet.

De projekt vi finansierar ska kombinera minst två vetenskapliga områden, antingen inom samma vetenskapliga disciplin eller från två olika vetenskapliga discipliner. Under mötet har du möjlighet att lära dig mer om utlysningen, lyssna på inspirerande talare och nätverka med andra potentiella sökande.

Mer information om utlysningen och hur du söker

Uppdaterad den