Börjar:
Slutar:
Plats:
Form/Design Center, Lilla Torg 9, Malmö
Kostnad:
Kostnadsfritt
Om idéskriften

Idéskriften har arbetats fram av IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott och är en trend- och normspaning för att diskutera och inspirera och för att bättre förstå utmaningarna inom samhällsbyggnadssektorn. Idéskriften inleds med en beskrivning av fyra normskiften som påverkar samhället, ofta i konflikt med existerande strukturer och värderingar. I skriften beskrivs även sex trender, som utskottet identifierat som viktiga att söka fördjupad kunskap om och förstå konsekvenserna av.

Med idéskriften Är vi redo för en samhällsomvandling? vill IQ Samhällsbyggnad intensifiera och konkretisera debatten kring vad vi måste förändra och vilka åtgärder vi behöver göra för att åstadkomma lösningar inför framtiden. Skriften inspirerar och ställer frågor att fundera kring och utveckla vidare. Träffen riktar sig till dig som arbetar med forskning och utvecklingsfrågor inom eller med anknytning till samhällsbyggnadssektorn.

Efter en inledande presentation från IQ Samhällsbyggnad presenteras idéskriftens innehåll och frågeställningar, samt reflektioner ur ett regionalt perspektiv i Skåne. I en workshop kommer vi därefter att i ambulerande grupper att diskutera innehållet och fördjupa frågeställningarna kring de sex identifierade trenderna i skriften.

  • Människans påverkan på miljön
  • Demografisk förändring
  • Urbanisering
  • Fler om mindre och fler om samma
  • Klyftor och skillnader
  • Digitaliseringen som spelförändrare

Välkommen till en tankeväckande träff som bjuder på inspiration och spännande utbyten om hur vi tillsammans tar oss an frågan - är redo för en samhällsomvandling?

Välkommen!

Anmälan längre ned på sidan.

Program

Del 1: 09.00 – 10.00

Vad är på gång inom samhällsbyggnadssektorn?
Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad

Presentation av idéskriften
Erik Westin, ordförande i IQ Samhällsbyggnads Framtids- och omvärldsutskott

Är Skåne redo för en samhällsomvandling?
Wilhelm Ast, processledare Hållbara städer, Region Skåne


Paus 10.00 - 10.15

Del 2: 10.15 – 11.30

Workshop: De sex trenderna i idéskriften
Tillsammans med en processledare i varje grupp diskuterar vi idéskriftens sex trender.

11.00 Gemensam diskussion samt avslutning

11.30 Tack för idag!

Anmälan

Ange namn på organisation eller företag
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.

Arrangörer

Uppdaterad den