Börjar:
Slutar:
Plats:
Sibeliussalen i Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm

Arkus samlar medlemmar och vänner till ett samtal om forskning och utveckling inom arkitektur/byggd miljö. Vad gör Arkus, vilka behov finns, hur bedömer man nyttan med forskningen, vem tar ansvar för finansiering och spridning? En rad personer med betydelse för utvecklingen i Sverige, delar med sig av tankar och erfarenheter av praktiknära forskning inom området.

Samma dag har vi också release för boken Social hållbarhet och stadsutveckling – Det politiska, det praktiska och den byggda miljön av Moa Tunström.

Vi vill ha din anmälan senast tisdagen den 8 december. Anmäl dig här

Uppdaterad den