Börjar:
Slutar:

På webbinariet kommer du att få information om utlysningen och de senaste uppdateringarna. I webbinariet deltar representanter från de deltagande forskningsfinansiärerna, från Sverige deltar Energimyndigheten och Vinnova. De kommer att svara på frågor under webbinariet. Johannes Bockstefl från utlysningssekretariatet deltar för att svara på frågor om att skicka in ansökan och utvärderingsprocessen.

Webbinariet är på engelska.

Webbinarium

14 november – 11.00 – 12.00

Anslut till mötet via BlueJeans
https://bluejeans.com/599230754

Anslut via telefon

1) Ring upp: +1.408.317.9253

Alla nummer hittar du här: http://bluejeans.com/numbers

2) Slå in ID-numret : 599230754

Uppdaterad den